Jak zmienić Porty Jednorazowego Użytku


(Nights Info) #1

Wiem, że Windows do wysyłania danych używa portów jednorazowego użytku od 1024 do 5000.

Jak zmienić zakres tych portów, lub sprawić aby konkretny program odpowiadał z kokretnych portów. Np. Opera.exe tylko z portów 778-780.