Jak zmienić taryfę w Orange?

Jak wyżej.

Chodzi mi o zmianę taryfy mojej mamy. Jest teraz w taryfie Nowe Orange Go na kartę, a chcę, żeby zmienić na Orange PoP.

Jak zrobić?