Jak zmienić uruchamianie win7


(Darek Jah) #1

w jaki sposób można zmienić w ustawieniach żeby podczas uruchamiania systemu nie trzeba-byłoby klikać na ikone użytkownika żeby system się otwierał.Chciałbym żeby otwierał się automatycznie


(stalesz) #2

Masz jedno konto,czy kilka.?


(Darek Jah) #3

mam jedno konto


(system) #4

Otwierasz tzw. Wiersz polecenia jako Administrator (koniecznie!)i wpisujesz polecenie:

control userpasswords2

potwierdzasz Enter.

W kolejnym oknie odhaczyć kratkę u góry, potem Zastosuj i wpisać dwukrotnie hasło z instalacji systemu

i restart komputera. Nowe uruchomienie powinno już nastąpić bez ekranu logowania.