Jak zmienić w dysku google główny adres email?


(pawel500) #1

Jak zrobić tak jak na obrazku ??


(manieKMP) #2

Nie można zmienić głównego adresu, możesz co najwyżej dodać/edytować pomocniczy lub dodatkowy, ostatecznie utworzyć nowe konto wraz z emailem.