Jak zmienić (zwiększyć) limit czasu ekranu blokady w Windows 10

W Windows 10 mamy różne ustawienia czasu ekranu (wygaszacza, wyłączenia ekranu i tak dalej), ale nigdzie nie ma ustawienia limitu czasu ekranu blokady.

Aby można było to jednak zmienić trzeba pogrzebać w rejestrze.

W kluczu
HKEYLOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7
zmieniamy wartość parametru
Attributes

(z 1) na 2

Od tego momentu w ustawieniach zaawansowanych w opcjach zasilania możemy zmienić czas, po którym wyłączy się ekran monitora na “ekranie blokady”.

image

2lajki