Jak zmusić linkera(lub kompilator C/C++) by wypełnil char[] = { "tekstem z pliku" }?


(stasinek) #1

Jak w temacie.. [-file-in-a-c-program-as-a-char"]](http://stackoverflow.com/quest%5B...)http://stackoverflow.com/quest[...]-file-in-a-c-program-as-a-char

Przykładowo jeśli zdefiniuje w pliku nagłówkowym extern char x[]; chcę aby już podczas kompilacji/linkowania zawartość tekstu została wczytana z pliku przypisanego do nazwy zmiennej x. Literalne strcpy(x,treść_pliku);

Nie znam sie kompletnie na działaniu windres.exe (rc/res) czy to właściwy kierunek poszukiwań?