Jak znaleźć Genuine Windows License Key

Nie musisz pobierać syfu z internety które bóg wie co robią z takimi informacjami. Zrób sam prosty skrypt,

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x = 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" KeyOutput
End If
Loop While i = 0
ConvertToKey = "You Windows Key: "+KeyOutput
End Function

Następnie zapisz to w formacie .vbsPrzechwytywanie.thumb.PNG.b63a23910b9d4cWork:

Ja swego czasu, na potrzeby wygodnego spisywania parametrów komputera użytkownika w firmie gdzie pracowałem, napisałem specjalny kod w JScripcie (JavaScript w IE), który w połączeniu z intranetową aplikacją zapisuje te rzeczy do bazy danych. Opis projektu wraz z kodem źródłowym (do analizy i własnego wykorzystania) jest dostępny na stronie http://programistrz.pl/projekty/hardware/