Jak zrobić aby ustawienia w /etc/resolv.confSięNieZmieniały?


(Saver) #1

Witam mam problem, mam Ubuntu Server i ciągle mi się same ustawienia zmieniają w /etc/resolv.conf

Jak zrobić aby ustawienia się nie zmieniały?


(nnick) #2

Spróbuj go ustawić jako tylko do odczytu


(Saver) #3

mam 644, na co zmienić?

root@aaa:/# ls -l /etc/resolv.conf

-rw-r--r-- 1 root root 71 2011-08-29 12:55 /etc/resolv.conf


(Coman Pl) #4

Read only dla wszystkich, włącznie z właścicielem pliku (w tym wypadku root) to: 444

chmod 444 /etc/resolv.conf

(dragonn) #5

A jak się łączysz z netem? Pewnie używasz dhcp, ustaw statycznie adresy ip to się resolv.conf nie będzie zmieniać.


(Saver) #6

Dobrze zrobiłem?

root@aaa:/# cat /etc/network/interfaces

The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

The primary network interface

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

iface eth0 inet static

address 192.168.0.100

netmask 255.255.255.0

network 192.168.0.1

network 8.8.8.8

broadcast 192.168.0.255

gateway 8.8.8.8


(dragonn) #7

Nie wiem jaką masz sieć, ale jeżeli dział to tak :).


(Spam) #8

chattr +i /etc/resolv.conf

Może i nie ładnie ale skutecznie :stuck_out_tongue: