Jak zrobić aby ustawienia w /etc/resolv.confSięNieZmieniały?


(Saver) #1

Witam mam problem, mam Ubuntu Server i ciągle mi się same ustawienia zmieniają w /etc/resolv.conf

Jak zrobić aby ustawienia się nie zmieniały?


(nnick) #2

Spróbuj go ustawić jako tylko do odczytu


(Saver) #3

mam 644, na co zmienić?

root@aaa:/# ls -l /etc/resolv.conf

-rw-r–r-- 1 root root 71 2011-08-29 12:55 /etc/resolv.conf


(Coman Pl) #4

Read only dla wszystkich, włącznie z właścicielem pliku (w tym wypadku root) to: 444

chmod 444 /etc/resolv.conf

(dragonn) #5

A jak się łączysz z netem? Pewnie używasz dhcp, ustaw statycznie adresy ip to się resolv.conf nie będzie zmieniać.


(Saver) #6

Dobrze zrobiłem?

root@aaa:/# cat /etc/network/interfaces

The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

The primary network interface

auto eth0

#iface eth0 inet dhcp

iface eth0 inet static

address 192.168.0.100

netmask 255.255.255.0

#network 192.168.0.1

network 8.8.8.8

broadcast 192.168.0.255

gateway 8.8.8.8


(dragonn) #7

Nie wiem jaką masz sieć, ale jeżeli dział to tak :).


(Spam) #8

chattr +i /etc/resolv.conf

Może i nie ładnie ale skutecznie :stuck_out_tongue: