Jak zrobić dwa warunki if i else?

Witam, mam skrypt:

case ('str'):

   if(ZALOGOWANY){

   if(ZABLOKOWANY == FALSE){

    include('stronka/str.php');

    }

    else{ 

    include('templates/'str/niezalogowany.php'); 

    include('templates/'str/niezalogowan.php'); 

    }

i teraz moje pytane: jak zrobić żeby nie wyświetlało “niezalogowany.php” i “niezalogowan.php” razem - tylko niezalogowany było odpowiedzią na (ZALOGOWANY), a niezalogowan na (ZABLOKOWANY)

if(ZALOGOWANY)

{

	if(ZABLOKOWANY == FALSE)

	{

  include('stronka/str.php');

 }

	else

	{

 	include('templates/str/niezalogowan.php'); 

	}

}

else

{

 include('templates/str/niezalogowany.php');

}

Chyba o to ci chodziło:

if(ZALOGOWANY)

{

   if(ZABLOKOWANY == FALSE)

    {

    include('stronka/str.php');

    }

    else

    {

    include('templates/'str/niezalogowan.php');

    } 

}

else

{

include('templates/'str/niezalogowany.php');

}