Jak zrobić edycje kolejności menu

Jak mam napisać skrypt zmieniający kolejność menu?? Próbowałem ze 100 razy i zawsze efekt jest odwrotny. Oto moje obecne nie działające zapytanie:

$id = $_GET["id"];

$kol = $_GET["kol"];

$up_new_id = $id-1;

$up_id2 = $id-1;

$up_news_id2 = $id-2;

$down_new_id = $id+1;

$down_id2 = $id+1;

$down_news_id2 = $id+2;


if($kol == "up"){

	$query = "UPDATE `".CFG_DB_PREFIX."game_cats` SET `game_cats_id`='".$up_new_id."' WHERE `game_cats_id`='".$id."' LIMIT 1";

	$result = mysql_query($query);

	if(!$result){

		echo "Problem!";

		exit();

	}

	$query2 = "UPDATE `".CFG_DB_PREFIX."game_cats` SET `game_cats_id`='".$up_new_id2."' WHERE `game_cats_id`='".$up_id2."' LIMIT 1";

	$result2 = mysql_query($query2);

	if(!$result2){

		echo "Problem!";

		exit();

	}

}

A to moje stare, które działa ale nie zmienia kolejności bloku poniżej. Czyli dodaje +1 do id ale nie -1 do id poniżej.

if ($step == "kol_up"){

    $old_kol--;

    $query = "UPDATE `".DBPREFIX."menu` SET `menu_kol`='".$old_kol."' WHERE `menu_id`='".$menu_id."' LIMIT 1";

    $result = mysql_query($query);

    if(!$result){

        echo "Błąd w zapytaniu";

        return false;

    }


}

if ($step == "kol_down"){

    $old_kol++;

    $query = "UPDATE `".DBPREFIX."menu` SET `menu_kol`='".$old_kol."' WHERE `menu_id`='".$menu_id."' LIMIT 1";

    $result = mysql_query($query);

    if(!$result){

        echo "Błąd w zapytaniu";

        return false;

    }

}

I co?? Co mam zrobić??

Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając

funkcji icon_edit.gif