Jak zrobić poruszający się Shape?

Jak zrobić aby Shape sam się ruszał po formie w tę strone w którą się naciśnie strzałkę? Wiem jak zrobić aby szedł cały czas w lewo:

procedure TForm7.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

Shape1.left :=(Shape1.Left+5) mod Width;

end;

ale on po np. naciśnięciu strzałki w prawo powinien skończyć z poruszaniem się w lewo i iść w prawo. Pomóżcie w tej kwesti :slight_smile:

var kierunek: integer;


procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;


 Shift: TShiftState);


begin


  if (Key=VK_LEFT) then kierunek := 1;

  if (Key=VK_RIGHT) then kierunek := 2;

  if (Key=VK_UP) then kierunek := 3;

  if (Key=VK_DOWN) then kierunek := 4;

end;


procedure TForm7.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin //tutaj może trzeba będzie coś zmienić, robiłęm na czuja ;)

  if (kierunek = 1)

   Shape1.left :=(Shape1.Left+5) mod Width;

  if (kierunek = 2)

   Shape1.left :=(Shape1.Left-5) mod Width;

  if (kierunek = 3)

   Shape1.left :=(Shape1.Top+5) mod Width;

  if (kierunek = 4)

   Shape1.left :=(Shape1.Top-5) mod Width;

end;

W zdarzeniu OnCreate dodaj:

kierunek := (Random(4))+1;

No jest już lepiej jak było na początku :smiley: , bo Shape rusza się tak jak powinien w lewo i w prawo, tylko muszę jeszcze pomyśleć na góra i dół, bo wtedy Shape stoi w miejscu. THX

if (kierunek = 3)

   Shape1.Top :=(Shape1.Top+5) mod Width;

  if (kierunek = 4)

   Shape1.Top :=(Shape1.Top-5) mod Width;

I będzie góra/dół, przeoczyłem to :wink:

Ok, thx :slight_smile: