Jak zrobić przez button generate żeby po kliknięciu w textboxie były inne liczby


(aktywny27) #1

Mam program zrobiony w visualbasicu 2010 express i mam button czy generate i dwa textboxy 1 ,2 i jak zrobić żeby za każdym razem pojawiały się inne cyfry “234434” ,“344333” ,“33444545”,“2334344” po kliknięciu w button generate.Oto mój kod:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
TextBox1.Text = Int(Rnd() * 1)
Select Case TextBox1.Text
Case 0
TextBox1.Text = "99999999"
TextBox2.Text = Int(Rnd() * 1)
Select Case TextBox2.Text
Case 0
TextBox2.Text = "982345432"
TextBox1.Text = Int(Rnd() * 1)
Select Case TextBox1.Text
Case 0
TextBox1.Text = "222123312"
End Select
End Select

    End Select
End Sub