Jak zrobić server monitor?


(Exorf) #1

Wie ktoś jak stworzyć taką stronę? Są jakieś gotowe skrypty multigame server monitor?