Jak zrobić skrypt sprawdzający ilość litery "a" w zdaniu?


(userrpl) #1

Witam. Czy za pomocą instrukcji if, while, for, jest możliwość zrobienia skryptu, który by sprawdzał ilość występowania liter "a" w zadaniu, napisanym przez użytkownika i zwracał w postaci cyfr. Proszę o natchnienie :slight_smile: .


(adpawl) #2

http://pl.php.net/substr_count

http://pl.php.net/manual/pl/function.count-chars.php