Jak zrobić stronę logującą IP?


(Przemczar) #1

Jak zrobić stronę, która po otwarciu loguje adres IP, przeglądarkę i system użytkownika i zapisuje do pliku tekstowego?


(Kutar 0) #2

Tablica superglobalna $_SERVER + następujące funkcje:

http://pl.php.net/manual/pl/function.fopen.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.flock.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.fread.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.fwrite.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.fclose.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.explode.php

http://pl.php.net/manual/pl/function.implode.php

Gość wchodzi na stronę, otwierasz plik, w którym zapisujesz dane. Zapiszujesz do pliku co tylko Ci się podoba z tablicy $_SERVER. Dane rozdzielasz jakimś znakiem, bądź grupą znaków wykorzystując explode/implode. Na koniec plik zamykasz.