Jak zrobić własnego bootskina?


(D@rius) #1

Tak jak w temacie.


(Kisielek) #2

Otwórz plik skina dowolnym archwizerem i zobacz jak jest zbudowany. pliki *.bootskin to pliki *.zip


(fastman92) #3

Dla jakiego systemu?

XP: http://www.forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?f=32&t=2692