Jak zrobić wyrażenie regularne z wieloma liniami?


(Saver) #1

Jak zrobić wyrażenie regularne z wieloma liniami w php?

To nie działa.

preg_match_all("#        
(.*)

              (.*) (.*)


#", $powiadomienia_tmp, $infos_more);[/code]

(adpawl) #2

Zacznij od jakiegoś kursu wyrażeń regularnych np. http://www.antylameriada.net/wphppreg/ http://gajdaw.pl/php/wyrazenia-regularn … al/p1.html itp.

…dowiesz się, że:

-nie stosuje się tradycyjnej spacji, entera itp. - od tego są wzorce

przykładowo nowej linii używasz \n albo \0A lub w szerszym zakresie \s

dla spacji \x20 lub w szerszym zakresie \s

Można też czasem wykorzystać wieloznaczny znak kropki.

-działanie wyrażenia określasz odpowiednimi modyfikatorami np. i - ignoruje wielkość znaków, m - przetwarzanie wielu linii, s - kropka także jako nowa linia itd.

-kwantyfikatory dzielą się na zachłanne i leniwe