Jaka brama sieciowa?


(Lofi008) #1

Mam następujący schemat sieci:

bor.png

Ustawiam na komputerze PC1 adres ip routera Router0 jako gateway.

Na PC2 ustawiam adres ip routera Router1 jako gateway.

Kiedy próbuje przesłać pakiet z PC1 do PC2 i odwrotnie to wszystko działa. Pytanie tylko dlaczego? Skąd PC1 wie że ma wysłać pakiet do Router1 skoro ma ustawioną inny gateway?


(Qwerty01) #2

Routery się "dogadały"


(Lofi008) #3

hmm, nie za wiele mi to mówi :smiley:


(roobal) #4

Widzę, że korzystasz z Cisco Packet Tracer, domyślam się, że uczęszczasz do Akademii Cisco, więc wykładowaca powinien to dokładnie wyjaśnić. Ogólnie działa to tak: PC ma swoją tablicę routingu, co możesz sprawdzić poleceniem route w wierszu poleceń, w pakiecie zawarta jest informacja o adresie źródłowym i adresie docelowym, PC porównuje adres docelowy ze swoją tablicą routingu, jeśli host docelowy jest w tej samej sieci/podsieci wysyła pakiet bezpośrednio do hosta docelowego bez udziału routera, jeśli PC widzi, że host docelowy nie jest w jego sieci/podsieci, to musi skorzystać z pomocy routera, wysyła on w tym celu pakiet do bramy sieciowej, router również ma własną tablicę routingu, porównuje adres docelowy ze swoją tablicą, wybiera trasę i kieruje pakiet do odpowiedniej sieci, jeśli router nie zna trasy, wybiera trasę domyślną lub odrzuca pakiet, router może przesłać pakiet albo do hosta docelowego bezpośrednio przyłączonego do routera lub przesłać go do innego routera, który skieruje pakiet do odpowiedniego hosta.

Bramą domyślną jest najbliższy interfejs sieciowy routera, czyli interfejs, do którego podłączony jest komputer lub komputery, PC wysyła pakiet do tego interfejsu, a całą resztą zajmuje się już router, ponieważ każdy router ma inny adres, to bramy mają różne adresy.

Pozdrawiam!


(Lofi008) #5

czyli PC1 wysyłając pakiet do danego adresu docelowego kieruje go zgodnie ze swoją tablicą routingu do najbliższego hosta/routera który następnie zajmuje się już dalszym kierowaniem tego pakietu?

Jeśli tak to jaką w tym rolę pełni brama domyślna skoro cała trasa pakietu (od PC do innego oddalonego PC) może być ustalona na podstawie tablic routingu?


(roobal) #6

Brama pomaga PC wysłać pakiet poza swoją sieć/podsieć. PC zna swój adres (adres źródłowy), zna również maskę podsieci, zna także adres docelowy, na tej podstawie, wie czy komputer docelowy jest w sieci/podsieci, czy jest poza nią. Jeśli host docelowy jest w sieci, to wysyła pakiet bezpośrednio do niego bez udziału routera, jeśli host docelowy jest poza siecią, musi wysłać pakiet do bramy, bramą niekoniecznie musi być interfejs routera, bramą może być też karta sieciowa PC, o ile pełni on funkcję routera.

Pozdrawiam!