Jaka jest alternatywa komendy dla debiana?

Jaka jest alternatywa komendy

sudo raspi-config

dla Debian 10?

sudo apt update
sudo apt install raspi-config