Jakieś świnstwo automatycznie zmienia mi numer konta


(Dewastat0req) #1

j/w mam duży problem i nieco spanikowałem, chciałem podać klientowi dane do wpłaty… a tu nagle po skopiowaniu zmienia się automatycznie numer na inny - z całkiem innego banku!


(Atis) #2

Trojany należy usunąć, a nie odznaczać w msconfig.

Odinstaluj Loaris Trojan Remover.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

() C:\ProgramData\WinSTAT\data\winhost32.exe
() C:\ProgramData\WinSTAT\SYS.exe
(Microsoft® Corporation) C:\ProgramData\WinSTAT\WinSTAT.exe
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
Startup: C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe (Microsoft® Corporation)
S3 cpuz136; \??\C:\Windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\Windows\System32\Tasks\Trojan Remover
C:\Users\Public\Desktop\Loaris Trojan Remover.lnk
C:\Users\PC\AppData\Roaming\tor
C:\ProgramData\WinSTAT
Task: {AF810AEE-F391-4D15-B5D4-DC88EA236F3C} - System32\Tasks\WinSTAT => C:\ProgramData\WinSTAT\WinSTAT.exe [2014-07-24] (Microsoft® Corporation)
Task: {F3568E29-3C75-4E20-A2B1-4E08D4A65295} - System32\Tasks\Trojan Remover => C:\Program Files\Loaris\Trojan Remover\ltr.exe [2014-07-23] (Loaris Inc.)
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinSTAT.exe" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Windows(R) Statistics Service" /f
C:\Windows\pss\WinSTAT.exe.CommonStartup
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Dewastat0req) #3

FIXLOG - http://wklej.org/id/1434200/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

(Microsoft® Corporation) C:\FRST\Quarantine\C\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe.xBAD
C:\Users\PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\*.exe
C:\ProgramData\WinSTAT
DeleteQuarantine:
Reboot:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Dewastat0req) #5

FIXLOG >> http://wklej.org/id/1434217/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania


(Dewastat0req) #7

dzięki wielkie za pomoc!