Jakies wirusy

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

 1. Wyłączasz przywracanie systemu
 1. Start => uruchom => cmd => w konsoli, która się otworzy wpisujesz:
 1. Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

c:\rev.exe

C:\WINDOWS\System32\mswsus.exe

C:\WINDOWS\SYSCFG16.EXE

C:\WINDOWS\System32\dllcache\updtftpini.exe

po wklejeniu każdej ścieżki z osobna klikasz na czerwonego iksa, a dopiero po wklejeniu ostatniej zgadzasz się na restart.

 1. Zaznaczony folder usuń ręcznie w trybie awaryjnym:

C:\Program Files** MyGlobalSearch**

 1. Usuwasz w hjt:
 1. Nowy log z HijackThis oraz SilentRunners.

jednego loga nie bylo co podales do skasowania ;/ a jeden jeszcze mnie zastanawia czy nie trzeba czasem skasowac :

a nie bylo tego loga w hijakckthis:

a pozatym dzieki jezeli to wszystko

Poszukaj pliku na dysku i usuń ręcznie w trybie awaryjnym jeśli będzie, a wpis w hjt.

Potem proszę wkleić log z SilentRunners.

nie znalazlem tego recznie ale skasowalem w hjt

o to log z sillent ;

“Silent Runners.vbs”, revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Avance Logic, Inc.”]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

“SunJavaUpdateSched” = “C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe” [null data]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“MSConfig” = “C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto” [MS]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}(Default) = “BitComet ClickCapture”

-> {HKLM…CLSID} = “BitComet Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll” [“BitComet”]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll” [“Safer Networking Limited”]

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Windows Live Sign-in Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}” = “Messenger Sharing Folders”

-> {HKLM…CLSID} = “Moje foldery udostępniania”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll” [MS]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}” = “UltraISO”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS]

Startup items in “emo” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“DSLMON” -> shortcut to: “C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe” [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

“{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}”

-> {HKLM…CLSID} = “My Global Search Bar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\3.bin\MGSBAR.DLL” [file not found]

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}”

-> {HKLM…CLSID} = “My Global Search Bar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\3.bin\MGSBAR.DLL” [file not found]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}”

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the

first message box and “Yes” at the second message box.

---------- (total run time: 64 seconds, including 6 seconds for message boxes)

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

Pozatym przejrzyj: Lista zbędników w autostarcie oraz Optymalizacja XP.

Wejdź: Start > uruchom > msconfig i w zakładce „Uruchamianie” odznacz, niepotrzebne według Ciebie, programy w autostarcie. :slight_smile:

“Silent Runners.vbs”, revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe” [MS]

“Komunikator” = ““C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe” --confdir=home” [“o2.pl Sp. z o.o.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Avance Logic, Inc.”]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“MSConfig” = “C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto” [MS]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}(Default) = “BitComet ClickCapture”

-> {HKLM…CLSID} = “BitComet Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll” [“BitComet”]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll” [“Safer Networking Limited”]

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Windows Live Sign-in Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}” = “Messenger Sharing Folders”

-> {HKLM…CLSID} = “Moje foldery udostępniania”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll” [MS]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}” = “UltraISO”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS]

Startup items in “emo” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“DSLMON” -> shortcut to: “C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe” [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Złączono Posta : 19.12.2006 (Wto) 16:08

ehh to nie to chyba jeszcze raz

“Silent Runners.vbs”, revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“CTFMON.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe” [MS]

“Komunikator” = ““C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe” --confdir=home” [“o2.pl Sp. z o.o.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“SoundMan” = “SOUNDMAN.EXE” [“Avance Logic, Inc.”]

“TkBellExe” = ““C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot” [“RealNetworks, Inc.”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“MSConfig” = “C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto” [MS]

“WinampAgent” = “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}(Default) = “BitComet ClickCapture”

-> {HKLM…CLSID} = “BitComet Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll” [“BitComet”]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll” [“Safer Networking Limited”]

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “Windows Live Sign-in Helper”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\System32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}” = “WinRAR shell extension”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

“{FC9FB64A-1EB2-4CCF-AF5E-1A497A9B5C2D}” = “Messenger Sharing Folders”

-> {HKLM…CLSID} = “Moje foldery udostępniania”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll” [MS]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}” = “UltraISO”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

UltraISO(Default) = “{AD392E40-428C-459F-961E-9B147782D099}”

-> {HKLM…CLSID} = “UIContextMenu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\UltraISO\isoshell.dll” [“EZB Systems, Inc.”]

WinRAR(Default) = “{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}”

-> {HKLM…CLSID} = “WinRAR”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll” [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\System32\logon.scr” [MS]

Startup items in “emo” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“DSLMON” -> shortcut to: “C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe” [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}”

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer “No” at the

first message box and “Yes” at the second message box.

---------- (total run time: 169 seconds, including 8 seconds for message boxes)

Jest ok.

Pozamykaj porty robakom. W tym celu użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

mam juz ten program…sa na zielone wszystkie oprocz jednego na zolto…wiec powinno byc ok.Ale wlasnie robie scandisca na bezpieczenstwo.onet.pl i mi wykrywa Trojany … jakis ZASU.a bodajze …

Złączono Posta : 19.12.2006 (Wto) 16:16

hmm jezeli to jest istotne to nie mam zadnego antywirusa i firewalla ;d

Proszę podać dokładne lokalizacje do plików, które są wykrywane jako zainfekowane.

Najlepiej wklej raport - w nim wszystko będą dokładne wyniki.

Koniecznie zainstaluj jakiegoś.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=60116

ok zainstaluje a co do lokalizacji to na tym gownianym onecie w skanerze nie ma dziennika i nie wiem jakie byly lokalizacje…wiem tylko ze je pousuwalem tym skanerem bo bylo to mozliwe

Pobierz program AVG Anti-Spyware zrób update i przeskanuj.

Potem wrzuć z niego raport.

tego jest tyle ze nie wiem co wybrac…podaj mi jak mozesz konkretnego linka juz do sciagniecia jakiegos firewalla do blokowania wirow trojanow hakerow … dzieki …

Zrób tak jak radziłem - zrób skan AVG Anti-Spyware i pokaż raport.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu w zakładce Scanner (a w w niej w części Scan ) możesz przeskanować system.

Po zakończeniu skanowania proszę kliknąć Save Report , a potem przejść do zakładki Reports , odnaleźć ostatni raport i wkleić go na Forum.

oto raport troche tego syfu bylo… ;d


AVG Anti-Spyware - Scan Report


 • Created at: 17:10:51 2006-12-19

 • Scan result:

C:\Program Files\Common Files\Real\WeatherBug\MiniBugTransporter.dll -> Adware.Minibug : No action taken.

C:!KillBox\mswsus.exe -> Backdoor.SdBot : No action taken.

C:\WINDOWS\system32.exe -> Backdoor.SdBot : No action taken.

E:\Gry\mu2\Apocalypse - New\Launcher.exe -> Backdoor.Sturf : No action taken.

E:\Gry\mu\Apocalypse - New\Launcher.exe -> Backdoor.Sturf : No action taken.

C:\WINDOWS\system32\drivers\ndisfilter.sys -> Backdoor.Zosu.a : No action taken.

:mozilla.378:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.379:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.380:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.381:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.382:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.383:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.384:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.385:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.386:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.387:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.388:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.389:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.390:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.391:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.392:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.393:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.394:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.461:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.464:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.567:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@microsofteup.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.142:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.143:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.164:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.165:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.419:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.420:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.571:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.572:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.71:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.72:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.81:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.85:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@ad.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@gde.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@my.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.308:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.309:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.311:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.312:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.314:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.480:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

:mozilla.481:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

:mozilla.305:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.306:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.307:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.313:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.476:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bfast : No action taken.

:mozilla.323:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluestreak : No action taken.

:mozilla.341:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.344:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.136:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Clickhype : No action taken.

:mozilla.141:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Clickhype : No action taken.

:mozilla.502:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Com : No action taken.

:mozilla.243:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

:mozilla.137:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.138:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.139:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.140:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.455:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.456:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.457:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.458:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : No action taken.

:mozilla.263:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

:mozilla.264:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

:mozilla.352:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.353:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.415:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.424:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.100:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.101:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.102:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.98:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.99:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.548:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

:mozilla.675:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : No action taken.

:mozilla.676:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : No action taken.

:mozilla.677:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Liveperson : No action taken.

:mozilla.664:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Masterstats : No action taken.

:mozilla.153:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.

:mozilla.295:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.

:mozilla.296:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Onestat : No action taken.

:mozilla.589:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

:mozilla.252:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paycounter : No action taken.

:mozilla.602:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Qksrv : No action taken.

:mozilla.603:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Qksrv : No action taken.

:mozilla.604:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.605:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.160:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : No action taken.

:mozilla.161:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : No action taken.

:mozilla.511:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.512:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.172:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.173:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.174:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.175:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.176:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.177:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.178:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.179:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.180:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.181:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.182:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.183:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.184:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.185:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.186:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.187:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.188:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.189:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.190:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.191:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.192:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.193:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.194:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.195:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.196:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.197:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.198:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.199:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.200:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.201:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.202:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.203:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.204:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.205:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.206:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.207:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.208:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.209:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.210:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.211:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.212:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.213:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.214:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.215:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.216:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.217:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.218:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.219:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.220:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.221:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : No action taken.

:mozilla.91:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexlist : No action taken.

:mozilla.92:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexlist : No action taken.

:mozilla.354:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.355:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.356:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.357:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.358:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.132:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.133:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.134:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.76:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.77:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.78:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.79:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.80:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\emo\Cookies\emo@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.154:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.155:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.156:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.157:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.158:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.159:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafficmp : No action taken.

:mozilla.289:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

:mozilla.144:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.145:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.146:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.148:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.234:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.235:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.236:C:\Documents and Settings\emo\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\n956d8v3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

::Report end

Usuń wszystko, co znalazł. Dodatkowo usuń ten folder z dysku: C:\ !KillBox

Użyj tego narzędzia -> http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1188&t=59 i usuń nim wszystko, co znajdzie :slight_smile:

mam jeszcze pytania co do firewalla…jak mam wszystko poustawiac?zebym mogl kiedy chce grac w cos przez internet bo z teog co wiem to firewall blokuje nawet gierki jezeli go nie wylacze czy costam.Chyba trzeba poprosstu dodac programy do listy w firewallarze ktorych nie chce blokowac tak?

W zasadzie tak ;]

Jakiego masz firewalla? Jeśli Kerio to proponuję poczytać:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=35065

jest tam bardzo ładnie opisana jego konfiguracja, która powinna Ci pomóc w jego konfiguracji…

http://www.kerio.pl/download.aspx sciaglem stad tego Kerio ale tam w tym poscie co podales jest troche inaczej…z ta instalacja…wiec nie wiem jak dokladnie teraz to zrobic…

Sciągnij w takim razie wersje, która jest opisana w tym temacie -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=35065