Jakim poleceniem sprawdzić jaką posiadam wbudowaną kamerę w laptopie


(tomi001) #1

Mam taki problem nie mam sterownika do mojej kamery internetowej, nawet nie mogę zainstalować sterownika bo nie wiem jaki mam model kamery wbudowanej w laptopie.


(tosiekbu) #2

Podaj podel laptopa oraz akyualmy system


(tomi001) #3

No właśnie modelu nie znam zgubiłem gdzieś tą kartę, a aktualny system to kubuntu 14.04


(marcin82) #4
sudo dmidecode -t baseboard

lsusb -v

dmesg |grep usb

sudo dmidecode | grep -A 9 "System Information"

(tomi001) #5

Mam taki model SAMSUNG ELECTRONICS 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA dzięki tamtych poleceń nie będę wklepywać bo trochę miejsca zajmują.


(dragonn) #6

Wklepuj a nie marudź. Bez tego Ci nie pomożemy. Jeśli są naprawdę długie to wklej je na pastebin.


(tomi001) #7

 

sudo dmidecode -t baseboard

# dmidecode 2.12
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
    Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
    Product Name: 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA
    Version: FAB1
    Serial Number: 123490EN400015
    Asset Tag: Base Board Asset Tag
    Features:
        Board is a hosting board
        Board is replaceable
    Location In Chassis: Part Component
    Chassis Handle: 0x0000
    Type: Motherboard
    Contained Object Handles: 0

Handle 0x0022, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
    Type: Video
    Status: Enabled
    Description: Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller

Handle 0x0023, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
    Type: Sound
    Status: Enabled
    Description: Intel(R) Azalia Audio Device

lsusb -v

bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 1
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 2
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 3
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 4
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 5
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 224 Wireless
   bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
   bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
    bInterval 1
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 1
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
    bInterval 1

Bus 002 Device 007: ID 4971:1020 SimpleTech 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.10
 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass 0 
 bDeviceProtocol 0 
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x4971 SimpleTech
 idProduct 0x1020 
 bcdDevice 1.00
 iManufacturer 2 
 iProduct 3 
 iSerial 1 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 85
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xc0
   Self Powered
  MaxPower 100mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 2
   bInterfaceClass 8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass 6 SCSI
   bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 1
   bNumEndpoints 4
   bInterfaceClass 8 Mass Storage
   bInterfaceSubClass 6 SCSI
   bInterfaceProtocol 98 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
    Data-in pipe (0x03)
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
    Data-out pipe (0x04)
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
    Status pipe (0x02)
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
    bmAttributes 2
     Transfer Type Bulk
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 0
    Command pipe (0x01)

Bus 002 Device 019: ID 15ca:00c3 Textech International Ltd. Mini Optical Mouse
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass 0 
 bDeviceProtocol 0 
 bMaxPacketSize0 8
 idVendor 0x15ca Textech International Ltd.
 idProduct 0x00c3 Mini Optical Mouse
 bcdDevice 5.12
 iManufacturer 0 
 iProduct 2 
 iSerial 0 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 34
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower 98mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 3 Human Interface Device
   bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass
   bInterfaceProtocol 2 Mouse
   iInterface 0 
    HID Device Descriptor:
     bLength 9
     bDescriptorType 33
     bcdHID 1.10
     bCountryCode 0 Not supported
     bNumDescriptors 1
     bDescriptorType 34 Report
     wDescriptorLength 72
     Report Descriptors: 
      **UNAVAILABLE**
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
    bInterval 10

Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 1 Single TT
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x8087 Intel Corp.
 idProduct 0x0024 Integrated Rate Matching Hub
 bcdDevice 0.00
 iManufacturer 0 
 iProduct 0 
 iSerial 0 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 25
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower 0mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 9 Hub
   bInterfaceSubClass 0 Unused
   bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
    bInterval 12
Hub Descriptor:
 bLength 9
 bDescriptorType 41
 nNbrPorts 6
 wHubCharacteristic 0x0009
  Per-port power switching
  Per-port overcurrent protection
  TT think time 8 FS bits
 bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent 0 milli Ampere
 DeviceRemovable 0x00
 PortPwrCtrlMask 0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0303 lowspeed power enable connect
  Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0103 power enable connect
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength 10
 bDescriptorType 6
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0 64
 bNumConfigurations 1
Device Status: 0x0001
 Self Powered

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x1d6b Linux Foundation
 idProduct 0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice 3.13
 iManufacturer 3 
 iProduct 2 
 iSerial 1 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 25
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower 0mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 9 Hub
   bInterfaceSubClass 0 Unused
   bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
    bInterval 12

Bus 001 Device 003: ID 0ac8:c349 Z-Star Microelectronics Corp. 
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
 bDeviceSubClass 2 ?
 bDeviceProtocol 1 Interface Association
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x0ac8 Z-Star Microelectronics Corp.
 idProduct 0xc349 
 bcdDevice 0.15
 iManufacturer 1 
 iProduct 2 
 iSerial 0 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 481
  bNumInterfaces 2
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower 320mA
  Interface Association:
   bLength 8
   bDescriptorType 11
   bFirstInterface 0
   bInterfaceCount 2
   bFunctionClass 14 Video
   bFunctionSubClass 3 Video Interface Collection
   bFunctionProtocol 0 
   iFunction 2 
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 1 Video Control
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 2 
   VideoControl Interface Descriptor:
    bLength 13
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 1 (HEADER)
    bcdUVC 1.00
    wTotalLength 79
    dwClockFrequency 30.000000MHz
    bInCollection 1
    baInterfaceNr( 0) 1
   VideoControl Interface Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 2 (INPUT_TERMINAL)
    bTerminalID 1
    wTerminalType 0x0201 Camera Sensor
    bAssocTerminal 0
    iTerminal 0 
    wObjectiveFocalLengthMin 0
    wObjectiveFocalLengthMax 0
    wOcularFocalLength 0
    bControlSize 3
    bmControls 0x0000000a
     Auto-Exposure Mode
     Exposure Time (Absolute)
   VideoControl Interface Descriptor:
    bLength 11
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (PROCESSING_UNIT)
   Warning: Descriptor too short
    bUnitID 2
    bSourceID 1
    wMaxMultiplier 0
    bControlSize 2
    bmControls 0x0000157f
     Brightness
     Contrast
     Hue
     Saturation
     Sharpness
     Gamma
     White Balance Temperature
     Backlight Compensation
     Power Line Frequency
     White Balance Temperature, Auto
    iProcessing 0 
    bmVideoStandards 0x 9
     None
     SECAM - 625/50
   VideoControl Interface Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 3 (OUTPUT_TERMINAL)
    bTerminalID 3
    wTerminalType 0x0101 USB Streaming
    bAssocTerminal 0
    bSourceID 2
    iTerminal 0 
   VideoControl Interface Descriptor:
    bLength 28
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 6 (EXTENSION_UNIT)
    bUnitID 4
    guidExtensionCode {5dc717a9-1941-da11-ae0e-000d56ac7b4c}
    bNumControl 8
    bNrPins 1
    baSourceID( 0) 1
    bControlSize 3
    bmControls( 0) 0x59
    bmControls( 1) 0x80
    bmControls( 2) 0x80
    iExtension 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x000a 1x 10 bytes
    bInterval 5
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 0
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 14
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 1 (INPUT_HEADER)
    bNumFormats 1
    wTotalLength 243
    bEndPointAddress 130
    bmInfo 0
    bTerminalLink 3
    bStillCaptureMethod 2
    bTriggerSupport 1
    bTriggerUsage 1
    bControlSize 1
    bmaControls( 0) 27
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 27
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 4 (FORMAT_UNCOMPRESSED)
    bFormatIndex 1
    bNumFrameDescriptors 5
    guidFormat {59555932-0000-1000-8000-00aa00389b71}
    bBitsPerPixel 16
    bDefaultFrameIndex 1
    bAspectRatioX 0
    bAspectRatioY 0
    bmInterlaceFlags 0x00
     Interlaced stream or variable: No
     Fields per frame: 2 fields
     Field 1 first: No
     Field pattern: Field 1 only
     bCopyProtect 0
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 34
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
    bFrameIndex 1
    bmCapabilities 0x00
     Still image unsupported
    wWidth 640
    wHeight 480
    dwMinBitRate 768000
    dwMaxBitRate 196608000
    dwMaxVideoFrameBufferSize 614400
    dwDefaultFrameInterval 333333
    bFrameIntervalType 2
    dwFrameInterval( 0) 333333
    dwFrameInterval( 1) 666667
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 34
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
    bFrameIndex 2
    bmCapabilities 0x00
     Still image unsupported
    wWidth 352
    wHeight 288
    dwMinBitRate 768000
    dwMaxBitRate 196608000
    dwMaxVideoFrameBufferSize 202752
    dwDefaultFrameInterval 333333
    bFrameIntervalType 2
    dwFrameInterval( 0) 333333
    dwFrameInterval( 1) 666667
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 34
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
    bFrameIndex 3
    bmCapabilities 0x00
     Still image unsupported
    wWidth 320
    wHeight 240
    dwMinBitRate 768000
    dwMaxBitRate 196608000
    dwMaxVideoFrameBufferSize 153600
    dwDefaultFrameInterval 333333
    bFrameIntervalType 2
    dwFrameInterval( 0) 333333
    dwFrameInterval( 1) 666667
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 34
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
    bFrameIndex 4
    bmCapabilities 0x00
     Still image unsupported
    wWidth 176
    wHeight 144
    dwMinBitRate 768000
    dwMaxBitRate 196608000
    dwMaxVideoFrameBufferSize 50688
    dwDefaultFrameInterval 333333
    bFrameIntervalType 2
    dwFrameInterval( 0) 333333
    dwFrameInterval( 1) 666667
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 34
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 5 (FRAME_UNCOMPRESSED)
    bFrameIndex 5
    bmCapabilities 0x00
     Still image unsupported
    wWidth 160
    wHeight 120
    dwMinBitRate 768000
    dwMaxBitRate 196608000
    dwMaxVideoFrameBufferSize 38400
    dwDefaultFrameInterval 333333
    bFrameIntervalType 2
    dwFrameInterval( 0) 333333
    dwFrameInterval( 1) 666667
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 26
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 3 (STILL_IMAGE_FRAME)
    bEndpointAddress 0
    bNumImageSizePatterns 5
    wWidth( 0) 640
    wHeight( 0) 480
    wWidth( 1) 352
    wHeight( 1) 288
    wWidth( 2) 320
    wHeight( 2) 240
    wWidth( 3) 176
    wHeight( 3) 144
    wWidth( 4) 160
    wHeight( 4) 120
    bNumCompressionPatterns 5
   VideoStreaming Interface Descriptor:
    bLength 6
    bDescriptorType 36
    bDescriptorSubtype 13 (COLORFORMAT)
    bColorPrimaries 1 (BT.709,sRGB)
    bTransferCharacteristics 1 (BT.709)
    bMatrixCoefficients 4 (SMPTE 170M (BT.601))
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 1
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0080 1x 128 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 2
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 3
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 4
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0b00 2x 768 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 5
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0c00 2x 1024 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 6
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x1380 3x 896 bytes
    bInterval 1
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 1
   bAlternateSetting 7
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 14 Video
   bInterfaceSubClass 2 Video Streaming
   bInterfaceProtocol 0 
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
    bmAttributes 5
     Transfer Type Isochronous
     Synch Type Asynchronous
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x1400 3x 1024 bytes
    bInterval 1

Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 1 Single TT
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x8087 Intel Corp.
 idProduct 0x0024 Integrated Rate Matching Hub
 bcdDevice 0.00
 iManufacturer 0 
 iProduct 0 
 iSerial 0 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 25
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower 0mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 9 Hub
   bInterfaceSubClass 0 Unused
   bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes
    bInterval 12
Hub Descriptor:
 bLength 9
 bDescriptorType 41
 nNbrPorts 6
 wHubCharacteristic 0x0009
  Per-port power switching
  Per-port overcurrent protection
  TT think time 8 FS bits
 bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent 0 milli Ampere
 DeviceRemovable 0x00
 PortPwrCtrlMask 0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0100 power
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0507 highspeed power suspend enable connect
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength 10
 bDescriptorType 6
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0 64
 bNumConfigurations 1
Device Status: 0x0001
 Self Powered

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
 bLength 18
 bDescriptorType 1
 bcdUSB 2.00
 bDeviceClass 9 Hub
 bDeviceSubClass 0 Unused
 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0 64
 idVendor 0x1d6b Linux Foundation
 idProduct 0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice 3.13
 iManufacturer 3 
 iProduct 2 
 iSerial 1 
 bNumConfigurations 1
 Configuration Descriptor:
  bLength 9
  bDescriptorType 2
  wTotalLength 25
  bNumInterfaces 1
  bConfigurationValue 1
  iConfiguration 0 
  bmAttributes 0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower 0mA
  Interface Descriptor:
   bLength 9
   bDescriptorType 4
   bInterfaceNumber 0
   bAlternateSetting 0
   bNumEndpoints 1
   bInterfaceClass 9 Hub
   bInterfaceSubClass 0 Unused
   bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub
   iInterface 0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
     Transfer Type Interrupt
     Synch Type None
     Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes
    bInterval 12

dmesg |grep usb

[0.198819] usbcore: registered new interface driver usbfs
[0.198825] usbcore: registered new interface driver hub
[0.198847] usbcore: registered new device driver usb
[0.826553] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[0.826555] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[0.826557] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[0.826559] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.13.0-24-generic ehci_hcd
[0.826560] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[0.842540] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[0.842542] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[0.842544] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[0.842546] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.13.0-24-generic ehci_hcd
[0.842547] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[1.138544] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[1.270700] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[1.270704] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[1.866013] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[1.998594] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[1.998596] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[2.070117] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[2.181160] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0ac8, idProduct=c349
[2.181164] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[2.181168] usb 1-1.4: Product: WebCam SC-03FFL11739P
[2.181171] usb 1-1.4: Manufacturer: Vimicro Corp.
[2.269923] usb 2-1.1: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[2.366939] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=15ca, idProduct=00c3
[2.366944] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[2.366947] usb 2-1.1: Product: USB Optical Mouse
[2.375571] usbcore: registered new interface driver usbhid
[2.375572] usbhid: USB HID core driver
[2.377122] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input6
[2.377271] hid-generic 0003:15CA:00C3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[2.437848] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[2.595852] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=4971, idProduct=1020
[2.595856] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[2.595860] usb 2-1.2: Product: Touro Mobile 3.0
[2.595863] usb 2-1.2: Manufacturer: HGST
[2.595865] usb 2-1.2: SerialNumber: 21001305270002200528
[2.599401] usb-storage 2-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[2.599477] scsi6 : usb-storage 2-1.2:1.0
[2.599528] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[2.665706] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[2.762196] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[2.762200] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[2.833695] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[2.927600] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=04f9, idProduct=01d6
[2.927610] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=3
[2.927615] usb 2-1.5: SerialNumber: BROE7F483849
[2.928061] usb-storage 2-1.5:1.2: USB Mass Storage device detected
[2.928155] scsi7 : usb-storage 2-1.5:1.2
[25.390489] usbcore: registered new interface driver btusb
[25.821267] input: WebCam SC-03FFL11739P as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input12
[25.821366] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[28.601499] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[28.601533] usbcore: registered new interface driver usblp
[3897.686877] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 4
[3897.959144] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[3898.114520] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=4971, idProduct=1020
[3898.114531] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[3898.114537] usb 2-1.2: Product: Touro Mobile 3.0
[3898.114542] usb 2-1.2: Manufacturer: HGST
[3898.114546] usb 2-1.2: SerialNumber: 21001305270002200528
[3898.115383] usb-storage 2-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[3898.115556] scsi8 : usb-storage 2-1.2:1.0
[26781.149149] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 6
[26781.149290] usblp0: removed
[26801.050211] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[26801.145328] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
[26801.145340] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[26801.145346] usb 2-1.5: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
[26801.145351] usb 2-1.5: Manufacturer: JMicron
[26801.145355] usb 2-1.5: SerialNumber: 222296743742
[26801.146978] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[26801.147868] scsi9 : usb-storage 2-1.5:1.0
[33885.807882] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 8
[33899.872108] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[33900.223947] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[33900.575741] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[33902.116277] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 5
[33902.319627] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci
[33902.415065] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[33902.415070] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[34995.459376] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[34995.811203] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[34996.162989] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[34997.688340] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 9
[34997.886072] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[34997.985114] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[34997.985120] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[35102.165943] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[35102.329691] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[35102.741411] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[35104.409208] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 10
[35104.607530] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 11 using ehci-pci
[35104.703565] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[35104.703571] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[52024.004903] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[52024.356760] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[52024.708693] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[52026.265807] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 11
[52026.463588] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 12 using ehci-pci
[52026.559860] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[52026.559866] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[57585.262310] usb 2-1.5: new high-speed USB device number 13 using ehci-pci
[57585.356820] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
[57585.356836] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[57585.356845] usb 2-1.5: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
[57585.356861] usb 2-1.5: Manufacturer: JMicron
[57585.356866] usb 2-1.5: SerialNumber: 222296743742
[57585.358511] usb-storage 2-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[57585.359501] scsi10 : usb-storage 2-1.5:1.0
[68858.563141] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 13
[68865.321615] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[68865.673448] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[68866.025242] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[68867.565875] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 12
[68867.764281] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 14 using ehci-pci
[68867.860354] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[68867.860358] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[96818.008812] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 15 using ehci-pci
[96818.102380] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=04f9, idProduct=01d6
[96818.102385] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=3
[96818.102388] usb 2-1.5: SerialNumber: BROE7F483849
[96818.103459] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[96818.103576] usb-storage 2-1.5:1.2: USB Mass Storage device detected
[96818.103643] scsi11 : usb-storage 2-1.5:1.2
[96819.157522] usblp0: removed
[96900.897501] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[96926.911524] usblp0: removed
[96959.178319] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[96968.708674] usblp0: removed
[97024.202320] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[97055.836991] usblp0: removed
[97105.834069] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[97128.297393] usblp0: removed
[97239.536563] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[97254.065110] usblp0: removed
[97331.807114] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[97342.528828] usblp0: removed
[97415.522403] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[97426.164755] usblp0: removed
[97471.415029] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 15 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[114576.294892] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[114576.646595] usb 2-1.1: reset low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[114576.998533] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[114578.543896] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 14
[114578.745420] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 16 using ehci-pci
[114578.842159] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=8086, idProduct=0189
[114578.842165] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[114578.843114] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 15
[114578.843225] usblp0: removed
[136848.225979] usb 2-1.5: new full-speed USB device number 17 using ehci-pci
[136848.319798] usb 2-1.5: New USB device found, idVendor=04f9, idProduct=01d6
[136848.319802] usb 2-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=3
[136848.319804] usb 2-1.5: SerialNumber: BROE7F483849
[136848.322196] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 17 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[136848.322324] usb-storage 2-1.5:1.2: USB Mass Storage device detected
[136848.322388] scsi12 : usb-storage 2-1.5:1.2
[136850.078757] usblp0: removed
[136850.081212] usblp 2-1.5:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 17 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x01D6
[136864.148693] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[136864.377688] usb 2-1.1: new low-speed USB device number 18 using ehci-pci
[136864.474137] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=15ca, idProduct=00c3
[136864.474142] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[136864.474145] usb 2-1.1: Product: USB Optical Mouse
[136864.477411] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input13
[136864.477863] hid-generic 0003:15CA:00C3.0002: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[136864.919153] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 18
[136865.141325] usb 2-1.1: new low-speed USB device number 19 using ehci-pci
[136865.238129] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=15ca, idProduct=00c3
[136865.238134] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[136865.238136] usb 2-1.1: Product: USB Optical Mouse
[136865.241583] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.0/input/input14
[136865.241768] hid-generic 0003:15CA:00C3.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input0
[136880.012654] usb 2-1.5: USB disconnect, device number 17
[136880.013044] usblp0: removed

sudo dmidecode | grep -A 9 “System Information”

System Information
    Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
    Product Name: 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA
    Version: 0.1
    Serial Number: HSJ391AC400027
    UUID: E30CCB80-1DD9-11B2-8000-D6AE1CBC51C2
    Wake-up Type: Other
    SKU Number: System SKUNumber
    Family: HuronRiver System