Jakiś inny sposób oprócz restartu, na: nie można usunąć


(grand) #1