Jakiś komunikat - WebPush?

cześć
jak wyłączyć to w google chrome ?:

Tutaj:
chrome://settings/content/notifications?search=powiadomienia

Lub może tym:

https://raw.githubusercontent.com/PolishFiltersTeam/PolishAnnoyanceFilters/master/PAF_push.txt
https://kb.adguard.com/en/general/adguard-ad-filters#annoyances (Annoyances filter)