Jakiś Syf i Windows Security Alert

Mam problem. Wszedł mi jakiś syf do kompa. Wyskakują komunikaty żebym pobrał jakiś tam program i tym to usune. Windows Security Alert itp. oto mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:19:21, on 2007-10-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\MSSQL\binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = :

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: Corp.

O1 - Hosts: by Microsoft TCP/IP for Windows.

O1 - Hosts: IP addresses to host names. Each

O1 - Hosts: individual line. The IP address should

O1 - Hosts: followed by the corresponding host

O1 - Hosts: name.

O1 - Hosts: should be separated by at least one

O1 - Hosts: these) may be inserted on individual

O1 - Hosts: denoted by a '#' symbol.

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\flasget\jccatch.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {3ADCBC16-19FA-4C59-9C22-E17C71B5FD7A} - C:\WINDOWS\bndsrkwm.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\flasget\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [mkstray] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mkstray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mks_mail] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_mail.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKSRegmon] C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksregmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\flasget\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\flasget\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\OFFICE~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\flasget\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\flasget\FlashGet.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\mks_vir_2007\bin\\mkslsp.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O21 - SSODL: sysdx - {5E626A57-962C-4B0F-ADD3-1623AB30EB2C} - C:\WINDOWS\sysdx.dll

O21 - SSODL: msvb - {6112BC44-F3FB-4982-A675-CD1D811B2D9B} - C:\WINDOWS\msvb.dll

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MksFwall - MKS Sp z o.o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksFwall.exe

O23 - Service: MksPC - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\MksPC.exe

O23 - Service: MksUpdate - MKS Sp. z o. o. - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksupdate.exe

O23 - Service: mks_vir file monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mksvirmonsvc.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\mks_vir_2007\bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


--

End of file - 7485 bytes

Z góry dzięki za pomoc.

Użyj smitfraudfix w trybie awaryjnym w opcji nr.2. Daj z niego log + Combofix ( temat przyklejony obok)

ok momencik

Złączono Posta : 04.10.2007 (Czw) 18:42

SmitFraudFix v2.237

Scan done at 18:36:43,65, 2007-10-04

Run from C:\Documents and Settings\Mama\Pulpit\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!

To jeszcze nie wszystko. DAj log z combofix.