Japonia rozpocznie prace nad 6G

Jakoś mnie to nie dziwi. Mają 2 potężne firmy które będą to wdrażały.

A u nas ? Ciemnota będzie wciskać, że kury niosą kwadratowe jajka a dzieciom się głowy gotują.

Grzej, ciemnota twierdzi, że dorosłem urośnie 3 ucho, a dziecko będzie obojnakiem i sikać będzie złotem :stuck_out_tongue:

Rzucić telefonem będzie szybciej