Java, 2 instrukcje w jednej komendzie


(Pbta) #1

2 intrukcje w jednej komendzie, gdzie znajde jakis txt o tym?


(Sawyer47) #2

Dobrym miejsce poszukiwań jest http://java.sun.com/docs/books/tutorial/