[JAVA] biblioteka opencsv jak jej użyć?


(Filip Siemieniecki) #1

Witam mam problem z biblioteką opencsv ( http://opencsv.sourceforge.net/) biblioteka odpowiada za wczytywanie plików csv (Pliki Excela MS) do wybranego programu napisanego w JAVA SUN jednak nie wiem dokładnie jak wyżej wymieniona biblioteka ma wczytywać plik i wyświetlać dane w nim zawarte . Wkleiłem fragment kodu zaimportowałem potrzebne biblioteki jednak po naciśnięciu przycisku "start" pod który jest podwiązany void punkt1() nic się nie dzieje. Oczywiście program jest pisany w NetBeans 6.5 w trybie graficznym .

kod przycisku:

private void startActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  

if(punkt1==1) {

      punkt1();

    }

kod punktu1:

void punkt1() {  

try

    {

  CSVReader reader = new CSVReader(new FileReader("X:/folder/slownik.csv"));

  String [] nextLine;

  while ((nextLine = reader.readNext()) != null) {

    // nextLine[] is an array of values from the line

    System.out.println(nextLine[0] + nextLine[1] + "etc...");   

  }

}

catch(Exception e)

{}

  }

Czy ktoś ma może jakiś pomysł jak spowodować żeby wyświetlać cokolwiek z pliku który jest podawany do wczytania ?

Lub jak już nie macie na csv sposobu to jak zaprogramować przycisk tak aby po jego naciśnięciu przechodził do klasy void punkt1 i wykonał to co jest w niej zawarte :slight_smile:


(Milosz) #2
 1. sprawdź ścieżke do pliku

 2. tam gdzie masz catch - wstaw System.out.println(e.getMessage()); czyli:

  catch( Exception e)

  {

  System.out.println(e.getMessage());

  }

 3. wklej wyłapany wyjątek. będzie wiadomo więcej