[JAVA] Button


(Adam Kolanowski) #1

Witam,

Mój problem dotyczy ustawienie Buttonów. Chodzi mi o to, aby dać odpowiednie wymiary poszczególnym Buttonom (robię to za pomocą setBounds, ale nie coś nie działa) oraz przypisać im akcję (a gdy przypisuję akcję buttonowi, to jego wymiary się zmniejszają). Akcja ma polegać, aby po kliknięciu na guzik pojawiło się takie samo okienko. Czy ktoś mógłby podać jakieś wskazówki?

Z góry dziękuję.

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

class Akcja extends AbstractAction {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

	System.exit(0);

    }

}


public class graffa2 extends JFrame{


	JButton b1 = new JButton("Ok");


	//JButton b2 = new JButton("Anuluj");


	Akcja akcja = new Akcja();	graffa2(){

		super("Okienko");

		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

		getContentPane().setBackground(Color.BLUE);

		setSize(600,400);


		getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

		getContentPane().add(b1);

		//getContentPane().add(b2);


		b1.setBounds(100,40,200,30);

		//b1.setAction(akcja);


		setVisible(true);	

	}	public static void main(String[] args) {

		new graffa2();

	}	

}

(kostek135) #2

Przeczytaj o Layout Menager (menadżerowie rozkładu). Następnie przeczytaj o setSize, setPrefferedSize, setMinimumSize, setMaximumSize i kiedy się ich używa.

Poza tym wszelkie komponenty GUI, powinny być uruchamiane w osobnym wątku w EDT, przeczytaj także o tym.