Java Control Panel "Żądana operacja wymaga podniesienia..."


(Djzon) #1

Java Contro Panel "Żądana operacja wymaga poniesienia uprawnień"

6d0213261667910.jpg

Edit:

Rozwiązane...


(ybu) #2

Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz “Uruchom jako administrator”.