[Java] Generowanie porządku pre-order

Witam, mam za zadanie napisać program, który z dwóch porządków (in-order i pre-order lub in-order i post-order), wygeneruje pozostały porządek.

Udało mi się napisać funkcję, która generuje post-order, ale z pre-orderem mam problem.

Dla przykładu z tablic:

int postorder[6]={1,5,4,9,8,6};

int inorder[6]= {1,4,5,6,8,9};

Powinno wyjść:

6,4,1,5,8,9

A wywala błąd:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 6

6 4 1 5 8 at JavaApplication12.preorder(JavaApplication12.java:LINIA1)

	at JavaApplication12.preorder(JavaApplication12.java:LINIA2)

	at JavaApplication12.preorder(JavaApplication12.java:LINIA2)

A oto funkcja:

public static void preorder(int postorder[], int poststart, int inorder[], int inostart, int length)

  {

    if(length == 0)

    {

      return;

    }


    int i;

    for(i = inostart; i < inostart + length; i++)

    {

      if(postorder[poststart + length - 1] == inorder[i]) //LINIA1

      {

        break;

      }

    }


    System.out.print(postorder[poststart + length - 1] + " ");

    preorder(postorder, poststart, inorder, inostart, i -inostart);

    preorder(postorder, i, inorder, inostart +i -poststart, length -i +inostart -1); //LINIA2

  }

Jeżeli ktoś by się orientował to proszę o pomoc, bo nawet rozrysowanie na papierze nie pomogło mi wyeliminować błędu.

//Poprawka.

Wklej to co masz wyżej, czyli kod który wywołuje tą funkcje bo nie wiem co przekazujesz do środka.

Do środka wrzucam tablicę zawierającą liczby w kolejności post-order i in-order, pozycje, z których ma zacząć oraz ilość liczb.

public static Scanner scan = new Scanner(System.in);


  public static void main(String[] args) 

  {

      int n = scan.nextInt();

      int[] ptab = new int[n];


      for(int o = 0; o < n; o++)

      {

        ptab[o] = scan.nextInt();

      }


      int[] intab = new int[n];


      for(int o = 0; o < n; o++)

      {

        intab[o] = scan.nextInt();

      }

      preorder(ptab, 0, intab, 0, n);

    }

  }

Dodane 10.06.2012 (N) 12:56

Przepraszam za post pod postem, lecz nie uzyskałem podpowiedzi, a jest mi ona bardzo potrzebna. Podratuje ktoś?