[Java] Graphics2D kolor do konstruktora


(Marcineez) #1
package graphics;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.color.ColorSpace;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import javax.swing.JPanel;

public class Rectangle extends JPanel {
  private int posX, posY, width, height;
  private Color fill;
      
  public Rectangle() {
    this(100, 100, 2, 2);
  }
  
  public Rectangle(int x, int y, int w, int h, Color c) {
    posX = x;
    posY = y;
    width = w;
    height = h;
    fill = c;
  }
  
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    setBackground(Color.BLACK);
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    Color fill = new Color(255, 255, 255);
    g2d.setColor(fill);
    g2d.fillRect(posX, posX, width, height);
  }
}

package applet;

import graphics.Rectangle;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JApplet;

public class Applet extends JApplet {
  @Override
  public void init() {
    Rectangle r = new Rectangle(10, 10, 80, 80, Color.WHITE);
    setContentPane(r);
  }
}

Chciałbym do konstruktora klasy Rectangle przekazywać również kolor fill, ale nie chce mi to działać.


(Jastaniszewski) #2

Winna jest linijka:

 

Color fill = new Color(255, 255, 255);

 

w metodzie paintComponent.


(Frankfurterium) #3

 

W takich sprawach zawsze, ale to zawsze dokładnie informuj, co znaczy "nie chce działać". Nie kompiluje się? Wywala przy wykonywaniu się? Wyrzuca jakiś komunikat? Chcesz "porady" bez konkretów - wróżbita Maciej czeka...

 

Darmowy hint na zachętę (kolejne wróżby za opłatą) - w konstruktorze bezargumentowym wywołujesz konstruktor z czterema intami. A takiego nie posiadasz, co bardzo ładnie podkreśli dowolne znane mi IDE.


(Marcineez) #4

Bez przesady - ciach.

 

Dimatheus - Zero poczucia humoru.

public Rectangle() {
    this(100, 100, 2, 2, Color.WHITE);
}