Java, inicjalizacja listy obiektów


(Krzychu224) #1

Mam klasę, która jako jeden z atrybutów ma listę obiektów:

private EkgLead[] ekgData;

inicjalizuje ją w jednej z metod:

ekgData = new EkgLead[nodes.size()];

Jednak gdy chce działać na poszczególnych obiektach dostaję NullPointerException, gdy robię

System.out.println(ekgData[0]);

dowolnego obiektu zawsze otrzymuję null.

Jak rozwiązać ten problem?


(Airborn) #2

Po pierwsze, to masz tablicę, a nie listę. Po drugie jak na razie stworzyłeś tylko tablicę, w tej chwili jest ona jeszcze pusta. Musisz stworzyć obiekty i umieścić je w tablicy. Coś w stylu

for(int i = 0; i < nodes.size(); i++){

    ekgData[i] = new EkgLead();

}