Java - Jak zaktualizować, odświeżyć komponent JPanel po ponownej inicjalizacji


(adrian.lodz) #1

Witam.


(kostek135) #2

Litości, mamy rok 2015, załącz kod na jakimś ogólnodostępnym systemie wersjonowania kodu.