[Java] JLabel w lewej strony w układzie pudełkowym


(grzesczwa) #1

witam

Napisałem prosty układ pudełkowy a w nim dodałem dwa komponenty JPanel i JLabel i nie wiem dlaczego JLabel jest ustawiany na dole w środku a chciałem zrobić by wyświetlało na dole po lewej stronie.

Poniżej podaje kod źródłowy

package testy;


 import java.awt.*;

 import javax.swing.*;


 public class TestUkladuPudelkowego

 {

  public static void main(String[] args)

  { 

    RamkaUkladuPudelkowego ramka = new RamkaUkladuPudelkowego();

    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    ramka.show();

  }

 }


 class RamkaUkladuPudelkowego extends JFrame

 { 

  public RamkaUkladuPudelkowego()

  { 

    setTitle("TestUkladuPudelkowego");

    setSize(SZEROKOSC, WYSOKOSC);


    JLabel etykieta1 = new JLabel("Nazwisko:");


    Box ukladPoziom1 = Box.createHorizontalBox();

    ukladPoziom1.add(etykieta1);

    //ukladPoziom1.add(Box.createGlue());


   JPanel poleTekstowe2 = new JPanel();


    Box ukladPoziom2 = Box.createHorizontalBox();

    ukladPoziom2.add(Box.createHorizontalStrut(0));

    ukladPoziom2.add(poleTekstowe2);


    Box ukladPion = Box.createVerticalBox();

    ukladPion.add(ukladPoziom2);

    ukladPion.add(ukladPoziom1);


    Container powZawartosci = getContentPane();

    powZawartosci.add(ukladPion, BorderLayout.CENTER);

  }


  public static final int SZEROKOSC = 200;

  public static final int WYSOKOSC = 200; 

 }

Pozdrawiam

Grześ