Java+MySQL - wyszukiwanie


(Johny) #1

Mam pytanie - czy wyszukiwanie rekordów lepiej realizowac przy pomocy if Exist,czy ?,mam np. listę rekordów danej tabeli i potrzebuje wyszukac te z zadanymi cechami,np. jakiejś osoby,po podaniu imienia i nazwiska mam znaleśc cały rekord w bazie danych imie,nazwisko i dane dodatkowe,oczywiście nie wiem czy rekordy w bazie istnieją,jeśli nie w Javie mam wyświetlic komunikat "nie znaleziono",itp.


(system) #2

Normalnie dajesz mysql_fetch_row(...) i jeżeli nie dostałeś żadnego to znaczy że nie znaleziono, przeważnie daje się to w pętli ponieważ może być kilka rekordów spełniających podane kryteria, więc jeżeli w pętli nie wypisałeś żadnego rekordu to nic nie znaleziono.


(Johny) #3

Myślę że jeszcze można wykorzystac zmienna zliczajaca

iwiersz=0;

Connection polaczenie=getConnection("Driver","user","pass");

Statement rs=polaczenie.CreateStatement(" * from filmy");

while (rs.next())

{

iwiersz++;

}

if iwiersz=0

{

System.out.println("Nic nie znaleziono");

}

Myślę,jeśli nie będzie rekordu spełniającego kryteria petla while sie nie wykona i zmienna wskazujaca licznik wierszy będzie równa 0


(system) #4

Dobrze myślisz, właśnie to miałem na myśli, z tym że wystarczy zmienna logiczna:

nieznaleziono=true;

...

while (rs.next())

 {

  nieznaleziono=false;

 }

if(nieznaleziono)

 {

  ...

 }

(Johny) #5

Problem numer2

Jak sprawdzic,czy hasło i login podane przez użytkownika są prawidłowe,czy konieczne jest wysłanie specjalnego zapytania do bazy ?