Java NetBeans i drukowanie na drukarce


(Johny) #1

Jakiego komponentu potrzebuje i co trzeba dołączyc,aby drukowac tekst na drukarce w programie stworzonym w Javie NetBeans 5.51 ?


(Proktor86adv) #2

Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego komponentu - w bibliotekach Javy są odpowiednie klasy do drukowania (czego to z resztą w nich nie ma :slight_smile: ). Oto prosty przykład:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    PrinterJob printer = PrinterJob.getPrinterJob();

    printer.setPrintable(new PageToPrint());


    if (printer.printDialog()) {

      try {

        printer.print();

      } catch (PrinterException ex) {

        System.err.println("Cholera, błąd!");

      }

    }

  }


  private static class PageToPrint implements Printable {

    public int print(Graphics g, PageFormat pageFormat, int page) {

      g.drawString("Witaj Świecie!", (int) pageFormat.getImageableX(),

          (int) pageFormat.getImageableY() + 40);


      return (page == 0 ? PAGE_EXISTS : NO_SUCH_PAGE);

    }

  }

}

Nie rozpisuję się o co tu chodzi (zresztą jest to chyba dość jasne) bo mając nazwy klas ( PrinterJob oraz interfejs Printable ) będziesz już wiedział czego szukać (a przykładów w necie jest sporo).


(Johny) #3

Dzięki,tych klas jest dużo,dlatego trzeba wiedziec nazwy odpowiednich :slight_smile:


(Johny) #4

Pytanie nr2:

Czy da się aktualizowac zapytania SQL korzystając z tabeli zamiast z JTextField ?

Poprawiam rekordy w jTable i po wciśnięciu Aktualizuj mam to co jest w JTable wczytac do bazy