[JAVA] Pętla while operująca na double'ach zamykana literą


(Dolorismachina) #1

Tytuł dośc chaotyczny ale lepiej określić problemu nie potrafiłem. Chodzi mi mianowicie o to, że pętla ma się wykonywać dopóki użytkownik nie wciśnie "q". Niestety to nie działa bo string jest sparsowany do double'a. Wydawało mi się, że będzie działać jeśli napiszę to w ten sposób, że sprawdzam czy użytkownik wcisnął "q" zanim sparsuję ale wynikiem jest jedynie błąd w konsoli. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to wyjaśniłem. Wiem, że to pewnie prosta sprawa ale mimo wszystko potrzebuje pomocy.

import java.util.Scanner;

public class ShoppingCalculator

{

  public static void main(String[] args)

  {

   Scanner scan = new Scanner(System.in);

   String input = "";

   double sum = 0;


   while (input != "q")

   {

		 System.out.print("Enter the amount you spent on the next item or 'q' to finish: ");

         input = scan.nextLine();


		 if (input == "q")

		 {

			 break;

		 }

		 else

		 {

			double num = Double.parseDouble(input);


			sum += num;

     	    System.out.println(sum);

		 }


   }


   System.out.println("Total: " + sum);


  }

}

(Damgora) #2
import java.util.Scanner;

public class ShoppingCalculator

{

  public static void main(String[] args)

  {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    String input = "";

    double sum = 0;

    while (true)

    {

      System.out.print("Enter the amount you spent on the next item or 'q' to finish: ");

      input = scan.nextLine();

      if(input.equals(new String("q")))

        break;

      try{

        double num = Double.parseDouble(input);

        sum += num;

        System.out.println(sum);

      }

      catch(NumberFormatException e){

        System.out.println("Error");

      }

    }

    System.out.println("Total: " + sum);

  }

}

tak na szybko