[Java]Płaska linia zamiast sinusa na wykresie


(Damian True) #1

Nie wiem już co robię źle, wartości wychodzą sprawdzałem ale nic się nie pojawia oprócz linii prostej. A jak wstawię jakieś proste dane z randoma np to już się pojawia jakaś funkcja.

public void createDataset() {
    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
    XYSeries series1 = new XYSeries("Object 1");

    double A = 1; // amplituda;
    double T = 1; // czas
    double Fs = 10; //czestosc probkowania
    double f = 200; //czestość sinusa
    int rozmiar = (int) (T*Fs);

    double[] x = new double[rozmiar];

    for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
    {
      x[i] = A * Math.sin(2 * Math.PI * f * i / Fs);
      series1.add(i, x[i]);
    }
    
    dataset.addSeries(series1);

    data = dataset;
  }
//...
public void createChartPanel() {
  	//pWykres = new JPanel();
  	//if(java.util.Arrays.asList(getComponents()).contains(pWykres)){
  		//getContentPane().remove(pWykres);
  	//}
  	if(pWykres != null){
  		pWykres.removeAll();
  		pWykres.revalidate();
  	}
  	
    String chartTitle = "Objects Movement Chart";
    String xAxisLabel = "X";
    String yAxisLabel = "Y";

    JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(chartTitle,
        xAxisLabel, yAxisLabel, dataset);

    customizeChart(chart);
    
    pWykres = new ChartPanel(chart);
  	getContentPane().add(pWykres, BorderLayout.CENTER);
  	setSize(620, 460);
  	//validate();
  	pWykres.repaint();
  }
  //endregion
//...  
  //region wyglad wykresu
  private void customizeChart(JFreeChart chart) {
		XYPlot plot = chart.getXYPlot();
		XYSplineRenderer renderer;
        renderer = new XYSplineRenderer();
        renderer.setSeriesShapesVisible(0, false);

		// sets paint color for each series
		renderer.setSeriesPaint(0, Color.RED);

		// sets thickness for series (using strokes)
		renderer.setSeriesStroke(0, new BasicStroke(1.0f));

		// sets paint color for plot outlines
		//plot.setOutlinePaint(Color.BLUE);
		//plot.setOutlineStroke(new BasicStroke(2.0f));
		
		// sets renderer for lines
		plot.setRenderer(renderer);
		
		// sets plot background
		plot.setBackgroundPaint(Color.WHITE);
		
		// sets paint color for the grid lines
		plot.setRangeGridlinesVisible(true);
		plot.setRangeGridlinePaint(Color.BLACK);
		
		plot.setDomainGridlinesVisible(true);
		plot.setDomainGridlinePaint(Color.BLACK);
	}

(Frankfurterium) #2

Metody pokroju createDataset nie powinny modyfikować obiektów gdzieś na zewnątrz, tylko najzwyczajniej w świecie zwracać dataset. Coś takiego + bałagan z wątkami (wskazywałaby na to konieczność ręcznego revalidowania panelu) może zaowocować właśnie doświadczanymi przez ciebie efektami, chociaż nie sposób tego stwierdzić przy zaprezentowanej przez ciebie cząstce kodu.


(Damian True) #3

Odnalazłem błąd w wzorze a raczej jego wartościach. Fs>=fc/2. Dlatego nie chciało nic wychodzić. A z kodem to fakt trochę namieszałem bo chciałem zrobić w MVC ale się bałagan narobił.