[java] Pobieranie INTów ze stringa


(Krzychu224) #1

Mam stringa, który jest długim ciągiem liczby w formacie:

INT1 INT2 INT3

itd., w niektórych przypadkach są to liczby ujemne. Jak wydobyć ze stringa poszczególne INTy?


(B.Andy) #2

Najpierw dzielisz string na tablicę za pomocą metody split klasy string:

String str = "12 -39 2 -109";

String[] liczby;


liczby = str.split(" ");

//liczby[0] = "12"

//liczby[1] = "-39"

//etc.

Teraz możesz przekonwertować string to inta za pomocą metody statycznej parseInt klasy Integer

int liczba1 = Integer.parseInt(str[0])

(Airborn) #3

Lepiej zastosować klasę Scanner, prościej czytelniej i wydajniej. Kod wygląda mniej więcej tak:

String input = "12 -39 2 -109";

Scanner s = new Scanner(input);

while(s.hasNextInt()){

    System.out.println(s.nextInt());

}

(Krzychu224) #4

Dzięki panowie :slight_smile: