[Java] Pobieranie strony internetowej przy HTTPS

potrzebuję pobrać stronę internetową przy pomocy protokołu https, która to w ogóle nie wczytuje się w ogóle dopuki nie wpisze się loginu i hasła. Przykład: nagios.aboo.pl

Próbowałem ją jak dotąd wczytać standardowym sposobem proponowanym przez oracla

import java.net.*;

import java.io.*;


public class URLReader {

  public static void main(String[] args) throws Exception {

 URL oracle = new URL("https://nagios.aboo.pl");

 BufferedReader in = new BufferedReader(

    new InputStreamReader(

    oracle.openStream()));


 String inputLine;


 while ((inputLine = in.readLine()) != null)

   System.out.println(inputLine);


 in.close();

  }

}

ale w przypadku tej akurat strony wyskakują tylko same błędy…

“To połączenie jest niezaufane”

java zwraca stacktrace’a z którego wynika że te połączenie “SSL” jest niezbyt warte zaufania, dlatego odmówił. Do momentu wpisania hasła nawet nie doszedł. Przeglądarka niczego sensownego z serwera nie otrzyma dopóki nie przejdzie logowania.

już sam to rozgryzłem kilka minut temu ale dzięki :slight_smile: