JAVA poprawa programu


(Wrona160) #1

Witam

Mam 10 błędów ale oraz nie wiem jak je poprawic ponieważ wydaje mi się ze jest ok :smiley: Proszę o pomoc i wskazanie mi błędnej linii

kod błędów

symbol : class punkt

location: class prostokat

punkt a,b,c,d;

^

Main.java:6: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p1 = new punkt();

^

Main.java:6: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p1 = new punkt();

^

Main.java:10: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p2 = new punkt();

^

Main.java:10: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p2 = new punkt();

^

Main.java:14: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p3 = new punkt();

^

Main.java:14: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p3 = new punkt();

^

Main.java:18: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p4 = new punkt();

^

Main.java:18: cannot find symbol

symbol : class punkt

location: class Main

punkt p4 = new punkt();

^

.\prostokat.java:23: operator * cannot be applied to java.lang.String,int

wynik = (a.odleglosc(b.x,b.y) + b.odleglosc(c.x,c.y))*2;

^

10 errors

kod programu

class Main

{

public static void main(String args[])

{

prostokat pr1 = new prostokat();

punkt p1 = new punkt();

p1.x= 0;

p1.y=0;

pr1.a = p1;

punkt p2 = new punkt();

p2.x= 5;

p2.y=0;

pr1.b = p2;

punkt p3 = new punkt();

p3.x= 5;

p3.y=5;

pr1.c = p3;

punkt p4 = new punkt();

p4.x= 0;

p4.y=5;

pr1.d = p4;

System.out.println(pr1.pole());

System.out.println(pr1.przekatna());

System.out.println(pr1.obwod());

}

}

class prostokat

{

punkt a,b,c,d;

double pole()

{

double podstawa, wysokosc;

double poleProstokata;

podstawa = a.odleglosc(b.x,b.y);

wysokosc = b.odleglosc(c.x,c.y);

poleProstokata = podstawa*wysokosc;

return poleProstokata;

}

double przekatna()

{

double wynik;

wynik = a.odleglosc(c.x,c.y);

return wynik;

}

double obwod()

{

double wynik;

wynik = (a.odleglosc(b.x,b.y) + b.odleglosc(c.x,c.y))*2;

return wynik;

}

}

jeszcz raz dziękuje z góry za pomoc


(Sawyer47) #2

Nie masz nigdzie zadeklarowanego typu "punkt"


(Przemo Mynek) #3

Nie masz nigdzie klasy Punkt , możesz również użyc wpudowanego typu Point http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api ... Point.html