Java.Postgres copy from std in


(molexor) #1

czy jest możliwe użycie javy do wkopiowania danych do bazy z pliku tekstowego za pomocą copy??

Jeśli tak, to jak to zrobić?

Połączenie z bazą danych mam za pomocą sterownika jdbc postgres.

edit:


Już mam.

import java.io.*;

import java.sql.*;

import org.postgresql.*;

public class Superclass {


	/**

	 * @param args

	 */

	  static Connection cn;

	  static StringBuffer strbuff;


	  public static void main(String[] args) {

	    // TODO Auto-generated method stub

	    try {

	      Class.forName("org.postgresql.Driver");

	        strbuff = new StringBuffer();

	       cn = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql:dair_web",

	           "dair",

	           "dair");


	       File inFile = new File("/home/michal/Desktop/plik.txt");

	       BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(

	         new FileInputStream(inFile))); // mamy plik do zczytywania
	       BufferedWriter brout = new BufferedWriter(new FileWriter("/home/michal/Desktop/plik_new.txt"));// strumień do przetworzonego pliku

	       String linia;

	       int a=1;

	       while ( br.ready()){

	         linia = br.readLine();

	         brout.write(linia + "|" + a++);

	         brout.newLine();	       }

	       brout.close();


	       inFile = new File("/home/michal/Desktop/plik_new.txt");

	       br = new BufferedReader(new InputStreamReader(

	         new FileInputStream(inFile))); // mamy plik do wrzucenia
	       ((PGConnection)cn).getCopyAPI().copyIn("copy test from stdin with delimiter '|' ", br);
	    } catch (Exception e) {


	      e.printStackTrace();

	    }


	  }

}