[Java] program działający w tle


(pain3hp) #1

jak zrobić program który działa w tle, napisany w Javie. Chciałbym żeby po uruchomieniu działał jako proces tzn żeby nie był widoczny na pasku zadań, nigdzie.


(Razi) #2

Nie tworzysz okna po prostu i nie używasz Console.