[Java] Program na obliczanie pola powierzchni ze współrzędnych dowolnego wielokąta


(Karolnka) #1

Witam, 

mam do napisania program na obliczenie pola powierzchni ze współrzędnych dowolnego wielokąta.

Zamysł miałam taki, że najpierw trzeba wprowadzić liczbę wierzchołków, a następnie odpowiadające im współrzędne.

Moje pytanie brzmi : jak zadeklarować współrzędne dla wcześniej wymyślonej liczby wierzchołków? Do tej pory udało mi się napisać coś takiego:

 

 

 

import java.util.Scanner;

 

public class Pole {

public static void main (String args[]){

 

Scanner wspolrzedne=new Scanner (System.in);

 

System.out.println("Podaj ilość wierzcholkow");

int n=wspolrzedne.nextInt();

if (n<=2) {

System.out.println("To nie jest wielokat");

}

else

System.out.println("Podaj współrzędne wielokata - najpierw X pkt a potem Y");{

for (int i=0; i<n; i++){

double x=wspolrzedne.nextDouble();

double y=wspolrzedne.nextDouble();

}

 

Czy ta forma jest akceptowalna?

Ponadto jak teraz odnieść te współrzędne do wzorów na obliczenie pola?

 

Czy mógłby mi ktoś coś doradzić?

 

Środowisko Eclipse.

//Jestem początkująca, więc proszę o wyrozumiałość.

 

Pozdrawiam.

}

}


(Frankfurterium) #2

Kiedy poznasz już liczbę wierzchołków, kolejne współrzędne czytaj i zapisuj do listy wewnątrz pętli for.


(kostek135) #3

Trochę nie w temacie. Możesz podać wzór, z którego policzysz pole dowolnego wielokąta na podstawie współrzędnych. Głównie chodzi mi o sytuację, jak rozróżnisz takie dwa wielokąty, w którym pole ograniczone przez czarne linie jest wspólne, ale różnią się one częścią niebieską/czerwoną. To jest, jeden z wierzchołków, można zinterpretować, że przynależy w różny sposób do wielokąta (pokrywa inne pole), ale wszystkie współrzędne są identyczne?


(enedil) #4

(kostek135) #5

I co to zmieni? Jak wygląda wzór, który umożliwi ci podanie odpowiedzi, wiedząc czy podałeś je idąc “wzdłuż” boku oraz znając ich współrzędne?


(enedil) #6

Można najpierw przeskalować figurę o jakąś dodatnią wymierną liczbę φ, tak aby wierzchołki były w punktach o współrzędnych całkowitych. Wtedy można skorzystać ze wzoru Picka (art na Wikipedii), a następnie podzielić wynik przez φ^2.


(kostek135) #7

Zakładając, że współrzędne wszystkich wierzchołków są wymierne. Oraz zakładając, że ten wielokąt nie ma samo przecięć i dziur. Co raz mniej dowolny ten wielokąt się robi :stuck_out_tongue:


(enedil) #8

Nie są w stanie być niewymierne, bo zmienna w komputerze ma określoną dokładność dziesiętną, czyli jest wymierna (da się ją wyrazić w postaci ‘ξ / 10^n’ gdzie ξ oraz n są liczbami całkowitymi. Natomiast sam sposób przyjmowania danych wymusza brak “dziur”. Przecież zgodnie z ustaleniem dwa kolejno wprowadzone punkty tworzą końce boku wielokąta => powstaje graf spójny, a dziura jest “synonimem” braku spójności grafu.

Edit: faktycznie, nie pomyślałem o n.p. przykładzie z Wikipedii:

http://i.imgur.com/yyvGV8J.jpg

Jednakże podejrzewam, że autor o takim przypadku też nie pomyślał.


(kostek135) #9

Dobrze, ale to tak naprawdę nie wiele zmienia. Poza tym możemy przyjąć model inny. niż ten, który jest uznany za standardowy w przypadku liczb rzeczywistych (IEEE-754). Przecież mogę sobie reprezentować je jako:


(Karolnka) #10

Przepraszam, faktycznie nie podałam wzoru.

 

Wzór brzmi:

 2P = Suma[(Yi+1 -Yi-1 )*Xi