[JAVA] program robiacy ankiete


(Finki Kun) #1

Witam,

Mam mały problem, program , ktory napisalam sypie sie w jednej linijce(47) i zupelnie nie wiem dlaczego,

prosze o pomoc i z gory dziekuje:)


(Sawyer47) #2
public void ustalPunkty() {

   for (int i = 0; i < iloscpytan; i++) {

     ustalPunkty();

   }

  }

Nieskończona rekurencja.


(Finki Kun) #3

Wybacz, ale jestem początkująca i nie rozumiem, o co chodzi. Próbowałam postępować zgodnie ze wskazówkami programu, ale wynik jest zawsze taki sam - program się kończy.


(Sawyer47) #4

Funkcja wywołuje samą siebie w nieskończoność (a raczej aż nastąpi przepełnienie stosu i program się wysypie).


(Finki Kun) #5

A moglbys mi podpowiedziec , jak zlikwidowac ten problem???


(Sawyer47) #6

Nie wywoływać funkcji z samej siebie?

Nie wiem co ma robić funkcja ustalPunkty, ale to chyba widać, że obecnej formie nie robi nic poza zawieszeniem aplikacji:


(Finki Kun) #7

Wiem, że ta funkcja wywołuje sama siebie, ale cały ten program jest prostą modyfikacją programu, którego robiłam wcześniej (pozamieniałam tylko zmienne) - wtedy wszystko działało. Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiązać - podpowiedzi eclipse'a najczęściej wprowadzają jeszcze więcej błędów, a ja już nie mam pomysłu, co z tym dalej robić...


(Sawyer47) #8

Masz drugą funkcję o podobnej nazwie, której nigdzie nie używasz, nie chodziło o wołanie ustalOceny?


(Finki Kun) #9

Czyli problemem jest to, że mam dwa razy public void ustalPunkty, tak? Zmieniłam nazwę tej drugiej, ale ciągle nic z tego...


(Tomek Matz) #10

Zmień nazwę pliku ankieta.java na Ankieta.java i wstaw do niego dokładnie ten kod (importy są zbędne):

public class Ankieta {


  private int iloscPytan;

  private String[] pytania;

  private int iloscOsob;

  private String[] uczestnicy;

  private int[][] iloscPunktow;


  public Ankieta() {

    System.out.print("Podaj ilosc pytan:");

    iloscPytan = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();

    pytania = new String[iloscPytan];

    for (int i = 0; i < iloscPytan; i++) {

      System.out.print("Podaj tresc pytania nr " + (i + 1) + ":");

      pytania[i] = KeyboardReader.getStringFromKeyboard();

    }

    System.out.println("");


    System.out.print("Podaj ilosc osob:");

    iloscOsob = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();

    uczestnicy = new String[iloscOsob];

    for (int i = 0; i < iloscOsob; i++) {

      System.out.print("Podaj imie i nazwisko ankietowanego uczestnika nr " + (i + 1) + ":");

      uczestnicy[i] = KeyboardReader.getStringFromKeyboard();

    }

    System.out.println("");


    iloscPunktow = new int[iloscPytan][iloscOsob];

  }


  public void ustalPunkty() {

    for (int i = 0; i < iloscPytan; i++) {

      ustalPunkty(i);

    }

  }


  public void ustalPunkty(int nrPytania) {

    System.out.println("Podaj liczbe przyznanych punktow dla pytania: \"" + pytania[nrPytania] + "\"");

    for (int j = 0; j < iloscOsob; j++) {

      System.out.print("Uczestnik " + uczestnicy[j] + ": ");

      iloscPunktow[nrPytania][j] = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();

    }

    System.out.println("");

  }


  private float suma() {

    float suma = 0;

    for (int i = 0; i < iloscPytan; i++) {

      suma += suma(i);

    }

    return suma;

  }


  private float suma(int nrPytania) {

    float suma = 0;

    for (int i = 0; i < iloscOsob; i++) {

      suma = suma + iloscPunktow[nrPytania][i];

    }

    return suma;

  }


  public float srednia() {

    return suma() / (iloscPytan * iloscOsob);

  }


  public float srednia(int nrPytania) {

    return suma(nrPytania) / iloscOsob;

  }


  public double wariancja() {

    double wartosc = 0;

    double suma = 0;

    for (int i = 0; i < iloscPytan; i++) {

      wartosc = wartosc + ((suma / (iloscPytan * iloscOsob))) * ((suma / (iloscPytan * iloscOsob))) * ((suma / (iloscPytan * iloscOsob))) * ((suma / (iloscPytan * iloscOsob)));

    }

    return ((suma / (iloscPytan * iloscOsob))) * ((suma / (iloscPytan * iloscOsob)));

  }


  public double odchylenie() {

    double wartosc = 0;

    double suma = 0;

    for (int i = 0; i < iloscPytan; i++) {

      wartosc = wartosc + ((suma / (iloscPytan * iloscOsob))) * ((suma / (iloscPytan * iloscOsob)));

    }

    return wartosc / iloscPytan;

  }


  public static void main(String[] args) {

    Ankieta ankieta = new Ankieta();

    ankieta.ustalPunkty();

    System.out.println("Srednia: " + ankieta.srednia() + ".");

    System.out.println("Wariancja: " + ankieta.wariancja() + ".");

    System.out.println("Odchylenie standardowe: " + ankieta.odchylenie() + ".");

  }

}

Kod poprawiłem i powinien Ci już teraz działać (nie poprawiłem jedynie metod wariancja i odchylenie, docelowo metody te mają korzystać z tych wzorów: http://matematyka.pisz.pl/strona/1028.html ?). Zmodyfikowałem też metodę średnia. Teraz można obliczać średnia ilość punktów dla wszystkich pytań oraz wybranego pytania.


(somekind) #11

Celem konstruktora jest inicjalizacja obiektu, ustawienie wartości pól, utworzenie obiektów składowych. A nie wykonywanie operacji wejścia/wyjścia, całość tych operacji powinna być wyniesiona do metody.

Do czego w ogóle służą pola iloscPytan i ilostOsob? Tablice w Javie nie mają czegoś takiego jak lehgth?

Poza tym, skoro już piszemy w Javie, to wypadałoby to zrobić obiektowo. Dlaczego są używane oddzielne tablice na treść pytań i liczbę (liczba, bo punkty są policzalne) punktów? Zamiast tego powinna być klasa Pytanie, z polami: treść i liczbaPunktów. Wypadałoby przy definiowaniu pytania jednocześnie podawać jego treść i liczbę punktów, a nie rozbijać tego na dwie operacje. A już tak całkiem fajnie by było, gdyby do operacji wejścia/wyjścia służyła oddzielna klasa, która tworzy obiekt Ankiety zawierający tablicę Pytań, a wszelkie obliczenia statystyczne powinny być w jeszcze innej klasie.


(Tomek Matz) #12

W ramach rozrywki trochę podłubałem w tym kodzie. Wrzucam co z tego wyszło. Może Ci się przyda.

Consts.java

public class Consts {


  public static String _SURVEYS_FILE_NAME = "surveys.ser";

  public static String _PARTICIPANTS_FILE_NAME = "participants.ser";


}

KeyboardReader.java

import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;


public class KeyboardReader {


  public static String getStringFromKeyboard() {

    BufferedReader reader = null;

    String result = "";

    try {

      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

      result = reader.readLine();

    } catch (IOException ex) {

    }

    return result;

  }


  public static int getIntFromKeyboard() {

    BufferedReader reader = null;

    int result = 0;

    try {

      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

      result = Integer.parseInt(reader.readLine());

    } catch (IOException ex) {

    }

    return result;

  }


  public static char getCharFromKeyboard() {

    BufferedReader reader = null;

    char result = ' ';

    try {

      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

      result = (char) reader.read();

    } catch (IOException ex) {

    }

    return result;

  }

}

Participant.java

import java.io.Serializable;


public class Participant implements Serializable {


  private String name;

  private Surveys surveys;


  public Participant() {

    this.name = "";

    this.surveys = new Surveys();

  }


  public Participant(String name) {

    this.name = name;

    this.surveys = new Surveys();

  }


  public String getName() {

    return name;

  }


  public void setName(String name) {

    this.name = name;

  }


  public Surveys getSurveys() {

    return surveys;

  }


  public void setSurveys(Surveys surveys) {

    this.surveys = surveys.copySurveys();

  }


  public void prepareParticipant() {

    this.prepareParticipant(null);

  }


  public void prepareParticipant(Surveys surveys) {

    System.out.print("Podaj imię i nazwisko: ");

    this.setName(KeyboardReader.getStringFromKeyboard());

    if (surveys != null) {

      for (int i = 0; i < surveys.size(); i++) {

        if (!this.getSurveys().contains(surveys.get(i).getName())) {

          this.getSurveys().add(surveys.get(i).copySurvey());

        }

      }

    }

  }


  public void fillSurveys() {

    System.out.println("Uczestnik: \"" + this.getName() + "\"");

    for (int i = 0; i < this.getSurveys().size(); i++) {

      System.out.println("");

      System.out.println("Ankieta: \"" + this.getSurveys().get(i).getName() + "\"");


      if (!this.getSurveys().get(i).isFilled()) {

        for (int j = 0; j < this.getSurveys().get(i).getQuestions().size(); j++) {

          System.out.print("Pytanie \"" + this.getSurveys().get(i).getQuestions().get(j).getText() + "\": ");

          this.getSurveys().get(i).getQuestions().get(j).setScore(KeyboardReader.getIntFromKeyboard());

        }

        this.getSurveys().get(i).setFilled(true);

      } else {

        for (int j = 0; j < this.getSurveys().get(i).getQuestions().size(); j++) {

          System.out.print("Pytanie \"" + this.getSurveys().get(i).getQuestions().get(j).getText() + "\": ");

          System.out.println(this.getSurveys().get(i).getQuestions().get(j).getScore());

        }

      }

    }

  }

}

Participants.java

import java.util.ArrayList;

import java.io.Serializable;


public class Participants extends ArrayList implements Serializable {


  public Participants() {

    super();

  }


  public void prepareParticipants() {

    this.prepareParticipants(null);

  }


  public void prepareParticipants(Surveys surveys) {

    Participant participant = null;

    boolean prepare = false;

    int i = 1;


    System.out.println("");

    System.out.println(" ******************************Dodawanie uczestników ankiet*******************************");


    prepare = this.askIfMakeNewParticipant(false);

    if (prepare) {

      do {

        System.out.println("");

        System.out.print("[" + i + "] ");


        participant = new Participant();

        participant.prepareParticipant(surveys);

        this.add(participant);

        System.out.println("");


        prepare = this.askIfMakeNewParticipant(true);

        i++;

      } while (prepare);

    }


    System.out.println("");

    System.out.println(" ******************************Usuwanie uczestników ankiet********************************");


    prepare = this.askIfDeleteExistingParticipant(false);

    if (prepare) {

      do {

        System.out.println("");

        i = this.askWhichParticipantToDelete();


        if (i != -1) {

          this.remove(i);

          System.out.println("");

          prepare = this.askIfDeleteExistingParticipant(true);

        } else {

          prepare = false;

        }

      } while (prepare);

    }

  }


  private boolean askIfMakeNewParticipant(boolean next) {

    String question = "Czy chcesz dodać " + (next ? "kolejnego " : "") + "uczestnika ankiet [t lub n]? ";

    return this.askIf(question);

  }


  private boolean askIfDeleteExistingParticipant(boolean next) {

    String question = "Czy chcesz usunąć " + (next ? "kolejnego " : "") + "uczestnika ankiet [t lub n]? ";

    return this.askIf(question);

  }


  private boolean askIf(String question) {

    char c = 'n';

    do {

      System.out.print(question);

      c = KeyboardReader.getCharFromKeyboard();

    } while (!(c == 'n' || c == 't'));


    if (c == 't') {

      return true;

    }

    return false;

  }


  private int askWhichParticipantToDelete() {

    int result = -1;


    System.out.println("Aktualni uczestnicy:");

    System.out.println("[0] Anuluj");

    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      System.out.println("[" + (i + 1) + "] " + this.get(i).getName());

    }


    do {

      System.out.print("Podaj numer uczestnika do usunięcia: ");

      result = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();

    } while (!(result >= 0 && result <= this.size()));


    return result - 1;

  }


  public void displayParticipants() {

    System.out.println("");

    System.out.println(" *****************************Wyświetlanie uczestników ankiet*****************************");

    if (this.size() == 0) {

      System.out.println("Brak uczestników do wyświetlenia.");

    } else {

      System.out.println("Aktualni uczestnicy:");

      for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

        System.out.println("[" + (i + 1) + "] " + this.get(i).getName());

      }

    }

  }


  public void fillSurveys() {

    System.out.println("");

    System.out.println(" *************************Przyznawanie punktów uczestnikom ankiet*************************");

    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      System.out.println("");

      System.out.print("[" + (i + 1) + "] ");

      this.get(i).fillSurveys();

    }

  }


  public boolean serialize() {

    return this.serialize(Consts._PARTICIPANTS_FILE_NAME);

  }


  public boolean serialize(String filePath) {

    boolean result = true;


    System.out.println("");

    System.out.println(" *********************************Zapisywanie uczestników*********************************");


    try {

      Serialization.serialize(this, filePath);

    } catch (Exception e) {

      result = false;

    }


    if (result) {

      System.out.println("Informacje o uczestnikach ankiet zostały zapisane w pliku " + filePath);

    } else {

      System.out.println("Informacje o uczestnikach ankiet nie zostały zapisane w pliku " + filePath);

    }


    return result;

  }


  public boolean deserialize() {

    return this.deserialize(Consts._PARTICIPANTS_FILE_NAME);

  }


  public boolean deserialize(String filePath) {

    boolean result = true;

    Participants participants = null;


    System.out.println("");

    System.out.println(" *********************************Wczytywanie uczestników*********************************");


    try {

      participants = (Participants) Serialization.deserialize(filePath);

      if (participants != null) {

        for (int i = 0; i < participants.size(); i++) {

          this.add(participants.get(i));

        }

      }

    } catch (Exception e) {

      result = false;

    }


    if (result) {

      System.out.println("Informacje o uczestnikach ankiet zostały odczytane z pliku " + filePath);

    } else {

      System.out.println("Informacje o uczestnikach ankiet nie zostały odczytane z pliku " + filePath);

    }


    return result;

  }

}

Program.java

public class Program {


  public static void main(String[] args) {

    Surveys surveys = new Surveys();

    Participants participants = new Participants();

    SurveyCalculator surveyCalculator = new SurveyCalculator();

    boolean surveysDeserialized = surveys.deserialize();

    boolean participantsDeserialized = participants.deserialize();


    if(!(surveysDeserialized && participantsDeserialized)) {

      surveys = new Surveys();

      participants = new Participants();

    }


    surveys.prepareSurveys();

    surveys.displaySurveys();


    participants.prepareParticipants(surveys);

    participants.displayParticipants();


    if (surveys.size() != 0 && participants.size() != 0) {

      participants.fillSurveys();

      surveyCalculator.Calculate(surveys, participants);

    }


    if (surveys.serialize()) {

      participants.serialize();

    }

  }

}

Question.java

import java.io.Serializable;


public class Question implements Serializable {


  private String text;

  private double score;


  public Question(String text) {

    this.text = text;

  }


  public Question(String text, double score) {

    this.text = text;

    this.score = score;

  }


  public String getText() {

    return text;

  }


  public void setText(String text) {

    this.text = text;

  }


  public double getScore() {

    return score;

  }


  public void setScore(double score) {

    this.score = score;

  }

}

Questions.java

import java.util.ArrayList;

import java.io.Serializable;


public class Questions extends ArrayList implements Serializable {


  public Questions() {

    super();

  }

}

Serialization.java

import java.io.IOException;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.ObjectOutputStream;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.ObjectInputStream;


public class Serialization {


  public static void serialize(Object o, String filePath) throws FileNotFoundException, IOException {

    FileOutputStream fos = null;

    ObjectOutputStream oos = null;

    try {

      fos = new FileOutputStream(filePath);

      oos = new ObjectOutputStream(fos);


      oos.writeObject(o);

    } catch (FileNotFoundException e) {

      throw e;

    } catch (IOException e) {

      throw e;

    } finally {

      try {

        if (oos != null) {

          oos.close();

        }

      } catch (IOException e) {

      }

      try {

        if (fos != null) {

          fos.close();

        }

      } catch (IOException e) {

      }

    }

  }


  public static Object deserialize(String filePath) throws FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException {

    Object result = null;

    FileInputStream fis = null;

    ObjectInputStream ois = null;

    try {

      fis = new FileInputStream(filePath);

      ois = new ObjectInputStream(fis);


      result = ois.readObject();

    } catch (FileNotFoundException e) {

      throw e;

    } catch (IOException e) {

      throw e;

    } catch (ClassNotFoundException e) {

      throw e;

    } finally {

      try {

        if (ois != null) {

          ois.close();

        }

      } catch (IOException e) {

      }

      try {

        if (fis != null) {

          fis.close();

        }

      } catch (IOException e) {

      }

    }

    return result;

  }

}

Survey.java

import java.io.Serializable;


public class Survey implements Serializable {


  private String name;

  private Questions questions;

  private boolean filled;


  public Survey() {

    this.name = "";

    this.questions = new Questions();

    this.filled = false;

  }


  public Survey(String name) {

    this.name = name;

    this.questions = new Questions();

    this.filled = false;

  }


  public String getName() {

    return name;

  }


  public void setName(String name) {

    this.name = name;

  }


  public Questions getQuestions() {

    return questions;

  }


  public void setQuestions(Questions questions) {

    this.questions = questions;

  }


  public boolean isFilled() {

    return filled;

  }


  public void setFilled(boolean filled) {

    this.filled = filled;

  }


  public void prepareSurvey() {

    int questionsCount = 0;


    System.out.print("Podaj nazwę: ");

    this.setName(KeyboardReader.getStringFromKeyboard());


    System.out.print("Podaj ilość pytań: ");

    questionsCount = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();


    for (int i = 0; i < questionsCount; i++) {

      System.out.print("Podaj treść pytania nr " + (i + 1) + ": ");

      this.getQuestions().add(new Question(KeyboardReader.getStringFromKeyboard()));

    }

  }


  public Survey copySurvey() {

    Survey surveyCopy = new Survey(this.getName());

    Question questionCopy = null;


    for (int i = 0; i < this.getQuestions().size(); i++) {

      questionCopy = new Question(this.getQuestions().get(i).getText(),

          this.getQuestions().get(i).getScore());

      surveyCopy.getQuestions().add(questionCopy);

    }


    surveyCopy.setFilled(this.isFilled());


    return surveyCopy;

  }

}

SurveyCalculator.java

public class SurveyCalculator {


  private Survey survey;

  private Participants participants;


  public SurveyCalculator() {

    this.survey = null;

    this.participants = null;

  }


  private double sum() {

    double sum = 0;

    for (int i = 0; i < this.participants.size(); i++) {

      sum += sum(i, true);

    }

    return sum;

  }


  private double sum(int index, boolean scorePerUser) {

    double sum = 0;

    int count = scorePerUser ? this.survey.getQuestions().size() : this.participants.size();

    int k = 0;

    int l = 0;


    for (int i = 0; i < count; i++) {

      k = scorePerUser ? index : i;

      l = scorePerUser ? i : index;


      sum += this.participants.get(k).getSurveys().get(this.survey.getName()).getQuestions().get(l).getScore();

    }


    return sum;

  }


  private double arithmeticMean() {

    double bottom = this.participants.size() * this.survey.getQuestions().size();

    return this.sum() / bottom;

  }


  private double arithmeticMean(int index, boolean scorePerUser) {

    double bottom = scorePerUser ? this.survey.getQuestions().size() : this.participants.size();

    return this.sum(index, scorePerUser) / bottom;

  }


  private double variance(int index, boolean scorePerUser) {

    double value = 0;

    double arithmeticMean = this.arithmeticMean(index, scorePerUser);

    int count = scorePerUser ? this.survey.getQuestions().size() : this.participants.size();

    int k = 0;

    int l = 0;


    for (int i = 0; i < count; i++) {

      k = scorePerUser ? index : i;

      l = scorePerUser ? i : index;


      value += Math.pow(this.participants.get(k).

          getSurveys().get(this.survey.getName()).

          getQuestions().get(l).getScore() - arithmeticMean, 2.0);

    }


    return value / count;

  }


  private double standardDeviation(int index, boolean scorePerUser) {

    return Math.pow(this.variance(index, scorePerUser), 0.5);

  }


  private void displayResult() {

    System.out.println("Ankieta: \"" + this.survey.getName() + "\"");

    System.out.println("");

    System.out.println("[a] z podziałem na uczestników");

    System.out.println("");

    this.displayResult(true);

    System.out.println("[b] z podziałem na pytania");

    System.out.println("");

    this.displayResult(false);

  }


  private void displayResult(boolean scorePerUser) {

    int count = scorePerUser ? this.participants.size() : this.survey.getQuestions().size();

    String message = "";

    for (int i = 0; i < count; i++) {

      if (scorePerUser) {

        message = "Uczestnik: \"" + this.participants.get(i).getName() + "\"";

      } else {

        message = "Pytanie: \"" + this.survey.getQuestions().get(i).getText() + "\"";

      }


      System.out.println(message);

      System.out.println("Średnia arytmetyczna: " + this.arithmeticMean(i, scorePerUser) + ".");

      System.out.println("Wariancja: " + this.variance(i, scorePerUser) + ".");

      System.out.println("Odchylenie standardowe: " + this.standardDeviation(i, scorePerUser) + ".");

      System.out.println("");

    }

  }


  public void Calculate(Survey survey, Participants participants) {

    this.survey = survey;

    this.participants = participants;


    this.displayResult();

  }


  public void Calculate(Surveys surveys, Participants participants) {

    System.out.println("");

    System.out.println(" **********************************Wykonywanie obliczeń***********************************");


    for (int i = 0; i < surveys.size(); i++) {

      System.out.print("[" + (i + 1) + "] ");

      this.Calculate(surveys.get(i), participants);

    }

  }

}

Surveys.java

import java.util.ArrayList;

import java.io.Serializable;


public class Surveys extends ArrayList implements Serializable {


  public Surveys() {

    super();

  }


  public void prepareSurveys() {

    Survey survey = null;

    boolean prepare = false;

    int i = 1;


    System.out.println("");

    System.out.println(" ************************************Tworzenie ankiet*************************************");


    prepare = this.askIfMakeNewSurvey(false);

    if (prepare) {

      do {

        System.out.println("");

        System.out.print("[" + i + "] ");


        survey = new Survey();

        survey.prepareSurvey();

        if (this.contains(survey.getName())) {

          System.out.println("Ankieta o podanej nazwie już istnieje. Ankieta nie została utworzona.");

        } else {

          this.add(survey);

          System.out.println("Ankieta została utworzona.");

        }

        System.out.println("");


        prepare = this.askIfMakeNewSurvey(true);

        i++;

      } while (prepare);

    }


    System.out.println("");

    System.out.println(" ************************************Usuwanie ankiet**************************************");


    prepare = this.askIfDeleteExistingSurvey(false);

    if (prepare) {

      do {

        System.out.println("");

        i = this.askWhichSurveyToDelete();


        if (i != -1) {

          this.remove(i);

          System.out.println("Ankieta została usunięta.");

          System.out.println("");

          prepare = this.askIfDeleteExistingSurvey(true);

        } else {

          prepare = false;

        }

      } while (prepare);

    }

  }


  private int askWhichSurveyToDelete() {

    int result = -1;


    System.out.println("Dostępne ankiety:");

    System.out.println("[0] Anuluj");

    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      System.out.println("[" + (i + 1) + "] " + this.get(i).getName());

    }


    do {

      System.out.print("Podaj numer ankiety do usunięcia: ");

      result = KeyboardReader.getIntFromKeyboard();

    } while (!(result >= 0 && result <= this.size()));


    return result - 1;

  }


  private boolean askIfMakeNewSurvey(boolean next) {

    String question = "Czy chcesz przygotować " + (next ? "następną " : "") + "ankietę [t lub n]? ";

    return this.askIf(question);

  }


  private boolean askIfDeleteExistingSurvey(boolean next) {

    String question = "Czy chcesz usunąć " + (next ? "następną " : "") + "ankietę [t lub n]? ";

    return this.askIf(question);

  }


  private boolean askIf(String question) {

    char c = 'n';

    do {

      System.out.print(question);

      c = KeyboardReader.getCharFromKeyboard();

    } while (!(c == 'n' || c == 't'));


    if (c == 't') {

      return true;

    }

    return false;

  }


  public void displaySurveys() {

    System.out.println("");

    System.out.println(" ***********************************Wyświetlanie ankiet***********************************");

    if (this.size() == 0) {

      System.out.println("Brak ankiet do wyświetlenia.");

    } else {

      System.out.println("Dostępne ankiety:");

      for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

        System.out.println("[" + (i + 1) + "] " + this.get(i).getName());

      }

    }

  }


  public Surveys copySurveys() {

    Surveys surveysCopy = new Surveys();


    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      surveysCopy.add(this.get(i).copySurvey());

    }


    return surveysCopy;

  }


  public Survey get(String name) {

    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      if (this.get(i).getName().toLowerCase().compareTo(name.toLowerCase()) == 0) {

        return this.get(i);

      }

    }

    return null;

  }


  public boolean contains(String name) {

    for (int i = 0; i < this.size(); i++) {

      if (this.get(i).getName().toLowerCase().compareTo(name.toLowerCase()) == 0) {

        return true;

      }

    }

    return false;

  }


  public boolean serialize() {

    return this.serialize(Consts._SURVEYS_FILE_NAME);

  }


  public boolean serialize(String filePath) {

    boolean result = true;


    System.out.println("");

    System.out.println(" ***********************************Zapisywanie ankiet************************************");


    try {

      Serialization.serialize(this, filePath);

    } catch (Exception e) {

      result = false;

    }


    if (result) {

      System.out.println("Informacje o ankietach zostały zapisane w pliku " + filePath);

    } else {

      System.out.println("Informacje o ankietach nie zostały zapisane w pliku " + filePath);

    }


    return result;

  }


  public boolean deserialize() {

    return this.deserialize(Consts._SURVEYS_FILE_NAME);

  }


  public boolean deserialize(String filePath) {

    boolean result = true;

    Surveys surveys = null;


    System.out.println("");

    System.out.println(" ***********************************Wczytywanie ankiet************************************");


    try {

      surveys = (Surveys) Serialization.deserialize(filePath);

      if (surveys != null) {

        for (int i = 0; i < surveys.size(); i++) {

          this.add(surveys.get(i));

        }

      }

    } catch (Exception e) {

      result = false;

    }


    if (result) {

      System.out.println("Informacje o ankietach zostały odczytane z pliku " + filePath);

    } else {

      System.out.println("Informacje o ankietach nie zostały odczytane z pliku " + filePath);

    }


    return result;

  }

}