Java Program w okienku


(Robertax) #1

Witam chciałem zrobić program działający w okienku, program się kompiluje elegancko lecz nie działa

Proszę o pomoc, niżej zamieszczam kod :

import javax.swing.JOptionPane;

import java.io.Console;

import static java.lang.Math.*;

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;


public class Gui extends JPanel {

  public Gui() {

    setPreferredSize(new Dimension(400, 400));

  }


  protected void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;


    // prostokat

    g2d.drawRect(10, 10, 380, 380);

  }  public static boolean czyPrzestępny(int rok) {

    return (rok % 400 == 0) || (rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0);

  }


  public static int ileDniMaMiesiąc(int miesiąc, int rok) {

    int wynik;


    if (czyPrzestępny(rok) && miesiąc == 2) {

      wynik = 29;

    } else if (miesiąc == 2) {

      wynik = 28;

    } else if ((miesiąc == 7) || ((miesiąc % 7) % 2 == 1)) {

      wynik = 31;

    } else {

      wynik = 30;

    }


    return wynik;

  }


  public static boolean czyDataJestPoprawna(int dzień, int miesiąc, int rok) {

    return (rok >= 1583) && (miesiąc >= 1) && (miesiąc <= 12) &&

        (dzień >= 1) && (dzień <= ileDniMaMiesiąc(miesiąc, rok));

  }

}

(B.Andy) #2

Na początek: kod umieszczaj w tagach


(Agatonster) #3

robertax ,

Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.