Java Script modyfikacja JSONa


(Marcineez) #1

Mam takiego JSONa:

{
  "dane1":[
    {"wartosci":[1,2,3,4], "nazwa":"liczby"},
    {"wartosci":["a","b","c"], "nazwa":"litery"}
  ],
  "dane2":{"lp":["lewo","prawo"], "gd":"gora"}
}

Moje pytanie: Jak dopisać jakąś wartość np. 5 do dane1 -> liczby?