Java script pomocy


(Mati206) #1

jak napisac petle for która wyswietli wszystkie cyfry począwszy od 1 do 20?


(kalamita) #2
for (var i=1; i=20; i++)

    {

      document.write(i);

    }