Java swing podwójne buforowanie

witam, napisałem program na którym jest rysowany kwadrat i porusza się on. chciałem aby ktoś mi sprawdził czy dobrze zaimplementowałem podwójne buforowanie. oto kod programu

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingkwadrat;


import java.util.TimerTask;

/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaZadanie extends TimerTask{


  int pozX = 50;

  int pozY = 50;

  int kierunek = 1;

  int licznik = 1;


  @Override

  public void run() {

    switch(kierunek){

      case 1:

        licznik++;

        pozX++;

        if(licznik == 600){

          licznik = 0;

          kierunek = 2;

        }

        break;

      case 2:

        licznik++;

        pozY++;

        if(licznik == 400){

          licznik = 0;

          kierunek = 3;

        }

        break;

      case 3:

        licznik++;

        pozX--;

        if(licznik == 600){

          licznik = 0;

          kierunek = 4;

        }

        break;

      case 4:

        licznik++;

        pozY--;

        if(licznik == 400){

          licznik = 0;

          kierunek = 1;

        }

        break;

    }

  }


}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingkwadrat;


import java.awt.Color;

import java.awt.Dimension;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Image;

import java.awt.event.ActionEvent;

import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.Timer;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class KlasaKwadrat extends JFrame{


  private int width = 800;

  private int height = 600;

  private Dimension dimension = new Dimension(width, height);

  JPanel jPanel = new JPanel(true);

  KlasaZadanie klasaZadanie = new KlasaZadanie();

  Timer timer;

  Image bufor;

  Graphics bg;


  public KlasaKwadrat() {

    setTitle("ruchomy kwadrat !");

    setSize(dimension);

    setResizable(false);

    setVisible(true);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    add(jPanel);


    bufor = createImage(width, height);

    bg = bufor.getGraphics();

    timer = new Timer(10, new ActionListener() {


      @Override

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        klasaZadanie.run();

        repaint();

      }

    });

    timer.start();

  }


  @Override

  public void update(Graphics graphics){

    bg.clearRect(0, 0, width, height);

    paint(bg);

    graphics.drawImage(bufor, 0, 0, jPanel);

  }


  @Override

  public void paint(Graphics graphics){

    super.paint(graphics);

    graphics.setColor(Color.red);

    graphics.fillRect(klasaZadanie.pozX, klasaZadanie.pozY, 100, 100);

  }

}

/*

 * To change this template, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package javaswingkwadrat;


import javax.swing.SwingUtilities;


/**

 *

 * @author marcin

 */

public class JavaSwingKwadrat {


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String[] args) {

    // TODO code application logic here

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {


      @Override

      public void run() {

        KlasaKwadrat klasaKwadrat = new KlasaKwadrat();

      }

    });

  }

}[/code]